Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > Αναμεταδόσεις DHCP (Inventory > DHCP Relays) για να προβάλετε μια λίστα των αναμεταδόσεων DHCP που αναγνωρίστηκαν δυναμικά στο δίκτυό σας.

Κάντε κλικ σε μια διεύθυνση IP αναμετάδοσης DHCP για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της. Τα γραφήματα που εμφανίζονται περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογία DHCP, τον μέσο όρο DHCP του χρόνου προσφοράς και τον χρόνο αποτυχίας εντοπισμού, καθώς και τα αποτυχημένα και αναγνωρισμένα αιτήματα. Περιλαμβάνει επίσης μια λίστα των συσκευών-πελατών στην αναμετάδοση DHCP.

Σχήμα 1. Λεπτομέρειες αναμετάδοσης DHCP