Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει μαζική επεξεργασία και αποστολή προσαρμοσμένων ομάδων AP. Για μαζική επεξεργασία και αποστολή προσαρμοσμένων ομάδων, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence.
 2. Μεταβείτε στις επιλογές Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Ομάδες AP και προσαρμοσμένες ομάδες (AP & Custom Groups).
  Εμφανίζεται η σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (EDIT TABLE) για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ομάδα.
  Ένας πίνακας με όλες τις υπάρχουσες προσαρμοσμένες ομάδες εμφανίζεται στη λειτουργία Επεξεργασία (Edit).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή ΛΗΨΗ (DOWNLOAD).
  Αυτή η ενέργεια θα πραγματοποιήσει λήψη της τρέχουσας λίστας προσαρμοσμένων ομάδων και θα αποθηκεύσει το περιεχόμενο της λήψης ως αρχείο CSV στον υπολογιστή σας.
 5. Ανοίξτε το αρχείο CSV που κατεβάσατε, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας CSV (για παράδειγμα, Excel, Υπολογιστικά φύλλα Google κ.λπ.), για να ενημερώσετε τις υπάρχουσες προσαρμοσμένες ομάδες ή να δημιουργήσετε νέες προσαρμοσμένες ομάδες.
  Όταν κάνετε μαζική επεξεργασία χρησιμοποιώντας το αρχείο CSV, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες οδηγίες:
  • Οι κύριες τιμές πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα
  • Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθετη γραμμή «|» (τελεστής διοχέτευσης) για τον διαχωρισμό πολλών AP ή ομάδων AP
  • Τα AP ή οι ομάδες AP είναι υποχρεωτικά στοιχεία για να λειτουργήσει η εισαγωγή
  • Δεν μπορείτε να καταργήσετε προσαρμοσμένες ομάδες χρησιμοποιώντας το αρχείο CSV. Για να καταργήσετε προσαρμοσμένες ομάδες, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Διαγραφή (Delete) στην οθόνη της λειτουργίας Επεξεργασίας.
  Σημείωση: Για τυχόν νέες ή τροποποιημένες καταχωρήσεις, βεβαιωθείτε ότι η τελευταία στήλη με την ετικέτα « Παράβλεψη» (ignore) είναι κενή. Εάν οι αλλαγές σας δεν λειτουργούν, βεβαιωθείτε ότι η στήλη « Παράβλεψη» (ignore) είναι κενή.
 6. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, αποθηκεύστε το αρχείο CSV ή εξαγάγετε το ενημερωμένο αρχείο σε μορφή CSV.
 7. Στη σελίδα ρυθμίσεων ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS), κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΣΤΟΛΗ (UPLOAD) για να αποστείλετε το ενημερωμένο αρχείο CSV με νέες ή ενημερωμένες προσαρμοσμένες ομάδες.
 8. Πριν από την υποβολή των αλλαγών, μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές. Για να υποβάλετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).