Το VMware Edge Network Intelligence (ENI) αναγνωρίζει αυτόματα προκαθορισμένες ομάδες AP. Εκτός από προκαθορισμένες ομάδες AP, οι πελάτες μπορούν να ορίσουν προσαρμοσμένες τοποθεσίες - κτίριο, ορόφους κ.ο.κ. ως ένα σύνολο AP ή ομάδων AP και να παρακολουθούν την απόδοση για αυτές τις προσαρμοσμένες ομάδες.