Από το πρόγραμμα οδήγησης Wi-Fi έως τη χρήση της CPU, την εύρυθμη λειτουργία της μπαταρίας έως το SNR της συσκευής-πελάτη, η εφαρμογή πελάτη του VMware Edge Network Intelligence ενσωματώνει πλήρεις μετρήσεις και στατιστικά στοιχεία απόδοσης της συσκευής-πελάτη στην πλατφόρμα ENI. Η εφαρμογή πελάτη VMware Edge Network Intelligence στέλνει τα δεδομένα της συσκευής-πελάτη απευθείας στη μηχανή ανάλυσης backend του ENI και συσχετίζει τα δεδομένα με όλα τα άλλα δεδομένα υποδομής εντός του συστήματος. Αυτό βοηθά τους μηχανικούς υποστήριξης ΙΤ να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη της πραγματικής συμπεριφοράς των συσκευών-πελατών, να αναλύουν και να συσχετίζουν δεδομένα συσκευών-πελατών από διάφορες υπηρεσίες δικτύου, εφαρμογές και δεδομένα WAN, για να βοηθούν προληπτικά στην απομακρυσμένη διάγνωση προβλημάτων τελικού χρήστη.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα εφαρμογής πελάτη στη μηχανή ανάλυσης backend του ENI, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει την εφαρμογή πελάτη. Δείτε Καταχώριση της εφαρμογής πελάτη.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη Ανάλυσης, μεταβείτε στις επιλογές ΑΠΟΘΕΜΑ (INVENTORY) > Πελάτες (Clients).
  VMware Edge Network Intelligence- Πύλη ανάλυσης
 2. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ (KEYWORD), για να βρείτε τις εγγεγραμμένες συσκευές-πελάτες κατά διεύθυνση MAC, διεύθυνση IP, όνομα χρήστη, όνομα κεντρικού υπολογιστή και ούτω καθεξής.
 3. Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής πελάτη, κάνοντας κλικ στην επιλεγμένη συσκευή-πελάτη.
  VMware Edge Network Intelligence - Πρόσβαση σε δεδομένα εφαρμογής πελάτη
 4. Στην περιοχή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΛΑΤΗ (CLIENT APP), μπορείτε να βρείτε δεδομένα συσκευής, όπως το όνομα κεντρικής της συσκευής-πελάτη, την έκδοση λειτουργικού συστήματος, την έκδοση προγράμματος οδήγησης, τη χρήση μνήμης, τη χρήση CPU, τον τύπο μπαταρίας, την εύρυθμη λειτουργία μπαταρίας και ούτω καθεξής, που συλλέγονται από την εφαρμογή πελάτη.
 5. Στην περιοχή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (INCIDENTS), μπορείτε να κάνετε κλικ στις καρτέλες INTERNET ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΛΑΤΗ (CLIENT APP INTERNET), VPN ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΛΑΤΗ (CLIENT APP VPN) και WIFI ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΛΑΤΗ (CLIENT APP WIFI) για να προσδιορίσετε ζητήματα της συσκευής-πελάτη που παρακολουθούνται και αναφέρονται από την εφαρμογή πελάτη. Οι λεπτομέρειες της βαθύτερης αιτίας, οι πιο κοινές ιδιότητες και τα δεδομένα εμφανίσεων περιστατικών παρέχουν αμέσως στο τμήμα IT την κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας και την κατάσταση των συσκευών-πελατών, για να κατανοήσουν γρήγορα ποιο ακριβώς είναι το ζήτημα και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην πλευρά της συσκευής-πελάτη.
 6. Κάνοντας κλικ στην επιλογή ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (VIEW EVIDENCE), θα εμφανιστούν σχετικά γραφήματα της εφαρμογής πελάτη με βάση τους δείκτες απόδοσης (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SYSTEM-INFO), ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WIFI (WIFI-STATUS) και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (NETWORK-STATUS)) που είναι ενεργοποιημένοι στο αναδυόμενο παράθυρο Επεξεργασία διαμόρφωσης (Edit Configuration). Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις που συλλέγονται από την εφαρμογή πελάτη αναπαρίστανται οπτικά ως διαγράμματα και γραφήματα για εύκολη κατανόηση. Τα γραφήματα της εφαρμογής πελάτη είναι διαθέσιμα για τα ακόλουθα δεδομένα που συλλέγονται από την εφαρμογή πελάτη:
  • Δεδομένα δικτύου - Βαθμολογία απόδοσης, PING RTT, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ PING, ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ HTTP (Performance Score, PING RTT, PING PACKET LOSS, HTTP RESPONSE TIMES)

  • Δεδομένα Wi-Fi - WI-FI SNR, ΘΟΡΥΒΟΣ WI-FI, ΡΥΘΜΟΣ ΤΧ WI-FI (WI-FI SNR, WI-FI NOISE, WI-FI TX RATE)

  • Δεδομένα συστήματος - ΧΡΗΣΗ CPU, ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ (CPU UTILIZATION, MEMORY UTILIZATION)

 7. Στην καρτέλα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPLICATIONS), μπορείτε να βρείτε επιπλέον γραφήματα της εφαρμογής πελάτη για συγκεκριμένες συνθετικές δοκιμές που ξεκίνησαν στην εφαρμογή πελάτη. Αυτά τα γραφήματα βοηθούν στη σύγκριση όσων αναφέρει η συσκευή-πελάτης σε σχέση με αυτό που αναφέρει η υποδομή.
 8. Μπορείτε να δημιουργήσετε το προσαρμοσμένο σύνολο γραφημάτων που θέλετε, κάνοντας κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ (CUSTOM SET) > ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (CREATE CUSTOM SET).
  VMware Edge Network Intelligence - Δημιουργία προσαρμοσμένου συνόλου γραφημάτων
  1. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο σύνολο γραφημάτων που θέλετε να δημιουργήσετε.
  2. Επιλέξτε τους δείκτες απόδοσης για να δημιουργήσετε γραφήματα μετρήσεων και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση προσαρμοσμένου συνόλου (Save Custom Set).
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία (Edit), εάν θέλετε να τροποποιήσετε τους δείκτες απόδοσης στο γράφημα προσαρμοσμένου συνόλου.

   Το παρακάτω δείγμα στιγμιότυπου οθόνης εμφανίζει δείγματα γραφημάτων προσαρμοσμένου συνόλου που δημιουργήθηκαν για τη συσχέτιση της απόδοσης του Wi-Fi επιχείρησης και συσκευής-πελάτη. Τα γραφήματα προσαρμοσμένου συνόλου βοηθούν στη γρήγορη σύγκριση της εμπειρίας χρήστη για απομακρυσμένους χρήστες έναντι επιτόπιων χρηστών που χρησιμοποιούν τα ίδια προγράμματα οδήγησης Wi-Fi.

   Το δείγμα στιγμιότυπου οθόνης εμφανίζει δείγματα γραφημάτων προσαρμοσμένου συνόλου που δημιουργήθηκαν για τη συσχέτιση της απόδοσης του Wi-Fi επιχείρησης και συσκευής-πελάτη.

  Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να προβάλετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στις καταχωρημένες συσκευές εφαρμογής πελάτη στη μηχανή ανάλυσης backend του ENI, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI).

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.

   Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυση διακλαδώσεων (Branch Analytics).

   Η πύλη ανάλυσης του VMware Edge Network Intelligence ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.

  5. Στην πύλη Ανάλυσης, μεταβείτε στις επιλογές Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Εφαρμογή πελάτη (Client App).

  6. Στη σελίδα Εφαρμογή πελάτη (Client App) εμφανίζονται όλες οι καταχωρημένες ομάδες εφαρμογών πελάτη. Επιλέξτε την Ομάδα εφαρμογών πελάτη και κάντε κλικ στην αντίστοιχη Σύνδεση διεύθυνσης Mac (Mac Address link), για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής πελάτη.