Για να καταχωρίσετε την εφαρμογή πελάτη, δημιουργήστε έναν κωδικό εγγραφής ακολουθώντας τα βήματα αυτής της διαδικασίας.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση της εφαρμογής πελάτη. Δείτε Εγκατάσταση της εφαρμογής πελάτη.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή VMware SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.

  Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυση διακλαδώσεων (Branch Analytics).

  Η πύλη ανάλυσης του VMware Edge Network Intelligence ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.

 5. Στην πύλη Ανάλυσης, μεταβείτε στην ενότητα Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Εφαρμογή πελάτη (Client App).

  Εμφανίζεται μια σελίδα Εφαρμογή πελάτη (Client App) με μια Προεπιλεγμένη (Default) ομάδα εφαρμογών πελάτη. Η εφαρμογή πελάτη χρησιμοποιεί την έννοια της ομάδας εφαρμογών πελάτη. Κάθε ομάδα εφαρμογών πελάτη έχει τον δικό της κωδικό εγγραφής και ένα σύνολο προσαρμοσμένων συνθετικών δοκιμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό εγγραφής της προεπιλεγμένης ομάδας εφαρμογών πελάτη για να καταχωρίσετε την εφαρμογή πελάτη ή να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα εφαρμογών πελάτη.

  VMware Edge Network Intelligence- Καταχώριση εφαρμογής πελάτη
 6. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει ήδη την εφαρμογή πελάτη, κάντε κλικ στην επιλογή ΛΗΨΗ (DOWNLOAD), για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής πελάτη.
 7. Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα εφαρμογών πελάτη, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα εφαρμογών πελάτη (New Client App Group). Δημιουργείται μια νέα ομάδα εφαρμογών πελάτη, η οποία εμφανίζεται στη σελίδα Εφαρμογή πελάτη (Client App).
 8. Αναπτύξτε την ομάδα εφαρμογών πελάτη που μόλις δημιουργήσατε και αντιγράψτε τον κωδικό εγγραφής για να τον χρησιμοποιήσετε για την καταχώριση της εφαρμογής πελάτη.
 9. Στην οθόνη εγγραφής Εφαρμογή πελάτη Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Client App), επικολλήστε τον κωδικό εγγραφής και κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή (Register).

  Μόλις καταχωριστεί με επιτυχία η εφαρμογή πελάτη, εμφανίζεται η οθόνη Εφαρμογή πελάτη VMware Edge Network Intelligence (VMware Edge Network Intelligence Client App).

  VMware Edge Network Intelligence- Καταχώριση εφαρμογής πελάτη
 10. Για να καταργήσετε την καταχώριση μιας ομάδας εφαρμογών πελάτη, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings) > Γενικά (General) και κάντε κλικ στην επιλογή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ (UNREGISTER) στην περιοχή Στοιχεία εταιρικού λογαριασμού (Company Account Details).
  VMware Edge Network Intelligence- Κατάργηση καταχώρισης εφαρμογής πελάτη

Επόμενες ενέργειες