Τα VMware SD-WAN Edges μπορούν να προστεθούν στο VMware Edge Network Intelligence για τη συλλογή της επισκεψιμότητας των χρηστών στο υποκατάστημα, διαμορφώνοντάς τα για ανάλυση διακλαδώσεων. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης του SD-WAN Orchestrator, που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των SD-WAN Edges σας. Τα SD-WAN Edges μπορούν να προστεθούν μόνο με αυτόν τον τρόπο και όχι απευθείας μέσω της διασύνδεσης του VMware Edge Network Intelligence.

Για να προσθέσετε ένα SD-WAN Edge, πρέπει να εκτελείτε τουλάχιστον την ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση 4.2.0 του VMware SD-WAN (συνιστάται η έκδοση 4.3.1). Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα για να προσθέσετε το Εdge σας.

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του VMware Edge Network Intelligence στο SD-WAN Orchestrator, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός διαμόρφωσης VMware Edge Network Intelligence, που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.

Σημαντικό:

Η διασύνδεση ανάλυσης πρέπει να διαμορφωθεί με μια διεύθυνση IP. Αυτή η διεύθυνση IP θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με συσκευές τοπικού δικτύου για τη συλλογή δεδομένων, όπως στατιστικά στοιχεία WLAN, λήψη παγιδεύσεων SNMP κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η διεύθυνση IP έχει πρόσβαση για τη συλλογή δεδομένων από τις συσκευές δικτύου.