Περιγράφει τα βήματα για την εγκατάσταση της εφαρμογής πελάτη VMware Edge Network Intelligence.

Προϋποθέσεις

Υποστηριζόμενη πλατφόρμα: Windows 10, macOS X

Διαδικασία

  1. Κατεβάστε την εφαρμογή πελάτη από τις ακόλουθες διευθύνσεις URL:
  2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή πελάτη στη συσκευή σας, αποδεχόμενοι τη σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αποτελέσματα

Μόλις εγκατασταθεί με επιτυχία η εφαρμογή πελάτη, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη που σας ζητά να καταχωρίσετε την εφαρμογή πελάτη.

VMware Edge Network Intelligence - Εγκατάσταση της εφαρμογής πελάτη

Επόμενες ενέργειες

Καταχώριση της εφαρμογής πελάτη. Για τα βήματα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας του κωδικού εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Καταχώριση της εφαρμογής πελάτη.