Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει την ενοποίηση του ServiceNow, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία μιας παρουσίας ServiceNow για κάθε περιστατικό.

Για να ενοποιήσετε το ServiceNow με το VMware Edge Network Intelligence:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει έναν λογαριασμό Voyance στην παρουσία ServiceNow, παρέχοντας στον λογαριασμό πρόσβαση στην υπηρεσία Web.

Διαδικασία

 1. Στο πλαίσιο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings).
 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Εξωτερική ενοποίηση (External Integration) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα ServiceNow.
 3. Εισαγάγετε τις ακόλουθες παραμέτρους:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα παρουσίας Εισαγάγετε το όνομα παρουσίας ServiceNow
  Όνομα χρήστη Εισαγάγετε το όνομα χρήστη της παρουσίας ServiceNow.
  Κωδικός πρόσβασης Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της παρουσίας ServiceNow.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαληθεύστε την παρουσία (Verify Instance), για να ελέγξετε τη σύνδεση ServiceNow.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create), για να δημιουργήσετε την ενοποίηση ServiceNow.

Αποτελέσματα

Τα δελτία ServiceNow που δημιουργούνται για περιστατικά παρατίθενται στο κάτω πλαίσιο. Μπορείτε να φιλτράρετε τα δελτία, εισάγοντας έναν όρο αναζήτησης για να δείτε συγκεκριμένα δελτία.