Το VMware Edge Network Intelligence παρακολουθεί συνεχώς το δίκτυο και αναφέρει διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν στο δίκτυο. Ο πίνακας εργαλείων του VMware Edge Network Intelligence παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά, όπως την ώρα που συνέβη το περιστατικό, τη βαθύτερη αιτία του περιστατικού, τη συνιστώμενη ενέργεια για το περιστατικό και ούτω καθεξής. Εάν χρησιμοποιείτε πολλά συστήματα διαχείρισης ή λειτουργικά συστήματα στο περιβάλλον σας, μπορείτε να ενοποιήσετε τα συστήματα και να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας.

Μπορείτε να ενοποιήσετε τις ακόλουθες εξωτερικές υπηρεσίες με το VMware Edge Network Intelligence.