Το Aruba Instant δεν απαιτεί εξωτερικό ελεγκτή φορητότητας για τη ρύθμιση και τη διαχείριση του δικτύου Wi-Fi. Αντίθετα, ένα Instant Access Point (IAP) σε κάθε δίκτυο αναλαμβάνει τον ρόλο του εικονικού ελεγκτή (VC). Συντονίζει, αποθηκεύει και διανέμει όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την παροχή μιας κεντρικής λειτουργικότητας, για τη ρύθμιση και τη διαχείριση του δικτύου Wi-Fi. Ο εικονικός ελεγκτής (VC) είναι το μοναδικό σημείο διαμόρφωσης και διαχείρισης υλικολογισμικού. Όταν διαμορφωθεί, το VC ρυθμίζει και διαχειρίζεται τη διοχέτευση VPN σε έναν ελεγκτή φορητότητας στο κέντρο δεδομένων.

Για να ρυθμίσετε το Aruba Instant VC, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συνδεθείτε στην πύλη Aruba Instant VC και μεταβείτε στην καρτέλα Σύστημα (System).
 2. Προσθέστε το SNMP στο σύμπλεγμα Instant, αν δεν είναι ήδη διαθέσιμο.
 3. Διαμορφώστε τη διεύθυνση IP προγράμματος ανίχνευσης του VMware Edge Network Intelligence (ENI) ως έναν από τους δέκτες παγίδευσης SNMP.
 4. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence και μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις (Settings) > Τροφοδοσίες (Feeds) > Ελεγκτές (Controllers).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί +Προσθήκη ελεγκτή (+Add Controller).
 6. Στην ενότητα Διαμόρφωση νέου ελεγκτή (New Controller Config), διαμορφώστε τα εξής:
  • Από το αναπτυσσόμενο μενού Κατασκευαστής (Manufacturer), επιλέξτε Aruba Instant.
  • Εισαγάγετε ένα όνομα για τον ελεγκτή, τη διεύθυνση IP και άλλα πεδία, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφώσεων CLI και SNMP (έκδοση SNMP, συμβολοσειρά κοινότητας, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).
Μόλις προσθέσετε έναν ελεγκτή και ο ελεγκτής αρχίσει να στέλνει παγιδεύσεις SNMP. Το πρόγραμμα ανίχνευσης μετά τη λήψη ενός μηνύματος παγίδευσης από τον ελεγκτή ξεκινά τις λήψεις SNMP και τη συλλογή CLI από τον ελεγκτή. Πρέπει να διαπιστώσετε ότι η κατάσταση τροφοδοσιών συμπληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά από την προσθήκη ενός ελεγκτή.