Τα προγράμματα ανίχνευσης στο VMware Edge Network Intelligence είναι η συσκευή εσωτερικής εγκατάστασης που συλλέγει δεδομένα από το περιβάλλον σας για αποστολή στο backend. Τα προγράμματα ανίχνευσης μπορούν να είναι αποκλειστικές συσκευές ή εικονικές μηχανές. Αυτή η ενότητα θα καλύψει την προσθήκη ενός εγγενούς προγράμματος ανίχνευσης ENI.

Προϋποθέσεις

Ελέγξτε ότι η παραγγελία σας έχει φτάσει πλήρης και σε καλή κατάσταση.

Έχει συμπεριληφθεί μια λίστα υλικών συσκευασίας στην παραγγελία σας. Εάν είναι δυνατόν, φυλάξτε την αρχική συσκευασία και τα υλικά αποστολής, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το υλικό σας, το οποίο απαιτεί επιστροφή και αντικατάσταση. Εάν υπάρχουν προβλήματα, από ένα στοιχείο που λείπει έως ζημιά κατά την αποστολή, στείλτε μας email αμέσως στη διεύθυνση operations@nyansa.com.

Διαδικασία

  1. Συνδέστε τη θύρα διαχείρισης (το DHCP είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή).
  2. Συνδέστε τις θύρες SPAN στο SPAN.
  3. Συνδέστε το τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα ανίχνευσης λαμβάνει μια διεύθυνση IP μέσω του DHCP και εκκινείται. Μόλις το πρόγραμμα ανίχνευσης είναι έτοιμο, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω SSH ή συνδέοντας ένα πληκτρολόγιο και μια οθόνη στη θύρα VGA του προγράμματος ανίχνευσης.

Σχήμα 1. Μίνι πρόγραμμα ανίχνευσης
VMware Edge Network Intelligence - Προσθήκη εγγενούς προγράμματος ανίχνευσης ENI

Για να συνδέσετε ράγες στο μίνι πρόγραμμα ανίχνευσης:

  1. Συνδέστε τις ράγες με τις παρεχόμενες βίδες που βρίσκονται στη λευκή συσκευασίας.

  2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ράφι στη ράγα για τη συγκράτηση του τροφοδοτικού.

Σχήμα 2. Προγράμματα ανίχνευσης 19" για τοποθέτηση σε rack
VMware Edge Network Intelligence- Προγράμματα ανίχνευσης -19" για τοποθέτηση σε rack

Επόμενες ενέργειες

Αφού συνδέσετε το πρόγραμμα ανίχνευσης, συνδεθείτε στο VMware Edge Network Intelligence και μεταβείτε στην ενότητα Τροφοδοσίες (Feeds). Από εκεί, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη προγράμματος ανίχνευσης (Add Crawler) και ακολουθήστε τα βήματα για να συνδεθείτε και να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα ανίχνευσης.

Σχήμα 3. Προσθήκη οδηγού προγράμματος ανίχνευσης
VMware Edge Network Intelligence - Προσθήκη προγράμματος ανίχνευσης