Το Zoom API Connector σάς επιτρέπει να συνδέσετε τον εταιρικό λογαριασμό Zoom με το VMware Edge Network Intelligence, για να μπορείτε να διαγνώσετε προβλήματα ποιότητας του Zoom. Συσχετίζοντας την αναφορά απόδοσης του Zoom με δεδομένα υποδομής, το VMware Edge Network Intelligence μπορεί να εντοπίσει ριζικές περιπτώσεις για ζητήματα απόδοσης Zoom.

Για να εγκαταστήσετε το Zoom Connector στο VMware Edge Network Intelligence, θα πρέπει να συνεργαστείτε με τον διαχειριστή Zoom της επιχείρησής σας. Η εγκατάσταση του API Connector πρέπει να γίνει στον εταιρικό λογαριασμό και δεν μπορεί να εγκατασταθεί από μεμονωμένους χρήστες. Μόλις εγκατασταθεί, θα αναφέρει δεδομένα QOS σε κάθε σύσκεψη Zoom στο VMware Edge Network Intelligence.

 1. Στην πύλη ανάλυσης, μεταβείτε στην ενότητα Ο λογαριασμός μου (My Account) > Τροφοδοσίες (Feeds). Εμφανίζεται η σελίδα Τροφοδοσίες (Feeds).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα CLOUD API.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ CLOUD API (ADD CLOUD API CONFIG) και από το αναπτυσσόμενο μενού Προμηθευτές (Vendors), επιλέξτε ZOOM.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση Εξουσιοδότηση εφαρμογής Zoom (Authorize Zoom Application), για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας ως διαχειριστής στην παρουσία Zoom και κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).
  Σχήμα 1. Εξουσιοδότηση του API Connector
 5. Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση Εξουσιοδότηση (Authorize), ενδέχεται να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να δείτε τα δεδομένα Zoom στο σύστημά σας. Μόλις αρχίσουν να ρέουν τα δεδομένα, τα δεδομένα Zoom QoS θα πρέπει να συμπληρώνουν την παρουσία VMware Edge Network Intelligence.
 6. Επικύρωση δεδομένων API - Μόλις εξουσιοδοτηθεί και εγκατασταθεί το Connector, θα πρέπει να βλέπετε την εφαρμογή Zoom στο απόθεμα εφαρμογών σας. Κάνοντας κλικ στην εφαρμογή Zoom, θα συμπληρώσετε δεδομένα Zoom στα γραφήματα όπως φαίνεται παρακάτω.
  Σχήμα 2. Δεδομένα Zoom
Σημείωση:
 • Για να καταργήσετε την ενοποίηση Zoom στο ENI, διαγράψτε τη διαμόρφωση Cloud API κάνοντας κλικ στο κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (DELETE CONFIG) στη σελίδα Τροφοδοσίες (Feeds).
 • Για να καταργήσετε την εξουσιοδότηση του Zoom ENI Connector, συνδεθείτε στο Zoom App Marketplace χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Zoom διαχειριστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγκατεστημένων εφαρμογών (Manage Installed Apps). Αναζητήστε την εφαρμογή ENI Connector και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall), για να καταργήσετε την εφαρμογή από τον λογαριασμό Zoom.