Τα προγράμματα ανίχνευσης συλλέγουν και στέλνουν δεδομένα στο VMware Edge Network Intelligence backend για ανάλυση και συσχέτιση. Τα προγράμματα ανίχνευσης συλλέγουν δεδομένα από τοπικές προελεύσεις, όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο, καθώς και από διασυνδέσεις SPAN ή SD-WAN. Οι αναπτύξεις πολλαπλών προγραμμάτων ανίχνευσης χρησιμοποιούν μια διαδικασία για την αυτόματη αντιστοίχιση του προγράμματος ανίχνευσης για τη συλλογή των δεδομένων.

Τα προγράμματα ανίχνευσης συλλέγουν δεδομένα μέσω ενοποίησης SPAN/TAP, SD-WAN και από άλλες συσκευές δικτύου που χρησιμοποιούν ενοποίηση SNMP, Syslog και API. Όταν οι συσκευές δικτύου έχουν διαμορφωθεί στο VMware Edge Network Intelligence, το πρόγραμμα ανίχνευσης θα αρχίσει αυτόματα να συλλέγει δεδομένα από τη συσκευή. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα ανίχνευσης επικοινωνεί με τις συσκευές δικτύου. Σε αναπτύξεις πολλαπλών προγραμμάτων ανίχνευσης ή κλάδων, τα προγράμματα ανίχνευσης θα αντιστοιχιστούν αυτόματα στη συλλογή δεδομένων με βάση τα κριτήρια αντιστοίχισης που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Τροφοδοσία

Ροή δεδομένων

Αντιστοίχιση προγράμματος ανίχνευσης

SNMP Gets ελεγκτή WLAN

Η σταθμοσκόπηση ξεκινά από τη διασύνδεση διαχείρισης του προγράμματος ανίχνευσης ή τη διασύνδεση ανάλυσης (SD-WAN Edge) στη συσκευή δικτύου

Με βάση το πρόγραμμα ανίχνευσης στο οποίο αποστέλλονται παγιδεύσεις SNMP. Εάν ένα πρόγραμμα ανίχνευσης λάβει μια παγίδευση από έναν ελεγκτή WLAN, θα ξεκινήσει σταθμοσκόπηση SNMP σε αυτόν τον ελεγκτή WLAN

Παγιδεύσεις SNMP, Aruba AMON, τηλεμετρία Cisco, RADIUS syslog

Από τον ελεγκτή WLAN ή τη συσκευή προς τη διασύνδεση διαχείρισης προγράμματος ανίχνευσης ή διασύνδεση ανάλυσης (SD-WAN Edge)

Απαιτείται διαμόρφωση στην καθορισμένη συσκευή, για την κατεύθυνση της τροφοδοσίας στο κατάλληλο πρόγραμμα ανίχνευσης

CLI

Από τη διασύνδεση διαχείρισης προγράμματος ανίχνευσης ή τη διασύνδεση ανάλυσης (SD-WAN Edge) προς τον ελεγκτή WLAN

Με βάση το πρόγραμμα ανίχνευσης στο οποίο αποστέλλονται παγιδεύσεις SNMP. Εάν ένα πρόγραμμα ανίχνευσης λάβει μια παγίδευση από έναν ελεγκτή WLAN, θα ξεκινήσει καταγραφή δεδομένων CLI σε αυτόν τον ελεγκτή WLAN

UPS/παράγοντας SNMP/Λήψεις SNMP μεταγωγέα δικτύου

Από τη συσκευή προς τη διεπαφή διαχείρισης προγράμματος ανίχνευσης ή τη διεπαφή ανάλυσης (SD-WAN Edge)

Τα προγράμματα ανίχνευσης θα εξυπηρετούν εκ περιτροπής (round-robin) μέχρι να ληφθεί επιτυχής απόκριση. Προαιρετικά, οι μεταγωγείς δικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν μη αυτόματα μέσω της σελίδας διαμόρφωσης ΕΝΙ

SPAN

Από το SPAN/TAP προς τη διασύνδεση προγράμματος ανίχνευσης SPAN/TAP

Μη διαθέσιμο

Κυκλοφορία SD-WAN

Αυτόματη για όλη την κυκλοφορία προς/από το καθολικό τμήμα

Μη διαθέσιμο

MIST API, Zoom API, εφαρμογή πελάτη

Απευθείας στο cloud ή στο ιδιωτικό cloud

Μη διαθέσιμο