Η προσθήκη ενοποίησης Aruba Clearpass στο VMware Edge Network Intelligence σάς επιτρέπει να βλέπετε τα συγκεκριμένα μηνύματα ελέγχου ταυτότητας RADIUS που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας δικτύου μιας συσκευής. Χωρίς αυτήν την ενοποίηση, τα μηνύματα RADIUS δεν αποκωδικοποιούνται και μπορούν να αναφέρουν μόνο επιτυχία ή αποτυχία ενός αιτήματος ελέγχου ταυτότητας. Αυτή η ενοποίηση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τον προορισμό καταγραφής syslog στον διακομιστή Clearpass.

Η ενοποίηση με το Aruba Clearpass επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο προφίλ syslog, το οποίο θα εισαγάγετε στη διαμόρφωση του Clearpass σας. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε το πρότυπο πριν προχωρήσετε στην ενοποίηση.

Βήμα 1. Πραγματοποιήστε λήψη του προτύπου xml.

Βήμα 2. Συνδεθείτε στον διακομιστή Clearpass και μεταβείτε στο φίλτρο εξαγωγής syslog: Διαχείριση >> Εξωτερικοί διακομιστές >> Φίλτρα εξαγωγής Syslog (Administration >> External Servers >> Syslog Export Filters).

Βήμα 3. Επιλέξτε ΕΙΣΑΓΩΓΗ (IMPORT) από την επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε το πρότυπο XML που κατεβάσατε στο πρώτο βήμα «NyansaCPPMSyslogExpoData.xml» και κάντε κλικ στην εισαγωγή.

Σχήμα 1.
Ενοποίηση Aruba HPE Clearpass

Βήμα 4. Μεταβείτε στη σελίδα προορισμών syslog: Διαχείριση (Administration) > Εξωτερικοί διακομιστές (External Servers) > Προορισμοί Syslog (Syslog targets) και επιλέξτε τον προορισμό με τη διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή change.me και αλλάξτε τη διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή στη διεύθυνση IP του προγράμματος ανίχνευσης που θα λάβει τα syslog (μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόγραμμα ανίχνευσης) και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Σχήμα 2.
Ενοποίηση Aruba HPE Clearpass - Προορισμοί Syslog

Βήμα 5. Σε μερικά λεπτά, θα πρέπει να εμφανιστεί η ένδειξη τροφοδοσίας syslog στο πρόγραμμα ανίχνευσης, στο οποίο δείξατε τον προορισμό syslog.