Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της αρχιτεκτονικής του VMware Edge Network Intelligence.

Το VMware Edge Network Intelligence χρησιμοποιεί μια συσκευή εσωτερικής εγκατάστασης για τη συλλογή δεδομένων από πολλές προελεύσεις δεδομένων και, στη συνέχεια, στέλνει αυτά τα δεδομένα στο σύστημα VMware Edge Network Intelligence backend (είτε στο cloud είτε στην εσωτερική εγκατάσταση). Η συσκευή ονομάζεται πρόγραμμα ανίχνευσης και μπορεί να είναι αυτόνομη συσκευή, εικονική μηχανή ή ενσωματωμένη σε συσκευή VMware SD-WAN Edge. Το πρόγραμμα ανίχνευσης μπορεί να βρίσκεται σε ένα κεντρικό κέντρο δεδομένων ή σε τοποθεσίες υποκαταστημάτων. Πολλά προγράμματα ανίχνευσης συνεργάζονται για τη συλλογή δεδομένων και την κατάργηση διπλότυπων, τυχόν επικαλυπτόμενων δεδομένων. Τα προγράμματα ανίχνευσης συλλέγουν δεδομένα από μεταγωγείς, δρομολογητές, ελεγκτές WLAN, συστήματα UC, διακομιστές RADIUS, περιόδους λειτουργίας SPAN, ενσωματωμένα δεδομένα από περιόδους λειτουργίας SDWAN και άλλες εφαρμογές. Αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται για τον προσδιορισμό των συσκευών Εdge και των στατιστικών στοιχείων των εφαρμογών και του δικτύου τους. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, το σύστημα VMware Edge Network Intelligence backend δημιουργεί γραμμές βάσης για την απόδοση και προσδιορίζει τη βαθύτερη αιτία οποιουδήποτε προβλήματος απόδοσης ή συνδεσιμότητας.

Συνήθως, τα προγράμματα ανίχνευσης τοποθετούνται στο δίκτυο κοντά σε ένα σημείο όπου η κυκλοφορία των χρηστών μπορεί να καταγραφεί μέσω ενός SPAN ή TAP (αυτό βρίσκεται συχνά κοντά στους ελεγκτές WLAN). Εναλλακτικά, όταν το πρόγραμμα ανίχνευσης είναι η ίδια συσκευή με το SD-WAN Edge, συλλέγονται δεδομένα χρήστη από την κυκλοφορία διαβίβασης. Η διασύνδεσης διαχείρισης προγράμματος ανίχνευσης χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων από τα άλλα στοιχεία του συστήματος, καθώς και για την αποστολή των δεδομένων που συλλέγονται στο σύστημα backend του VMware Edge Network Intelligence.

Σχήμα 1.
VMware Edge Network Intelligence - Διάγραμμα αρχιτεκτονικής