Αυτή η ενότητα καλύπτει την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου του VMware Edge Network Intelligence και σας παρέχει μια βασική κατανόηση της ισχύος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) όπως εφαρμόζεται στην παρακολούθηση της απόδοσης του τελικού χρήστη.

Αυτή η ενότητα καλύπτει επίσης τις δύο κύριες περιπτώσεις χρήσης για το VMware Edge Network Intelligence:

  • Προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Αντιδραστική αντιμετώπιση προβλημάτων