Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ομάδα, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence.
 2. Μεταβείτε στις επιλογές Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Ομάδες AP και προσαρμοσμένες ομάδες (AP & Custom Groups).
  Εμφανίζεται η σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (EDIT TABLE) για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ομάδα.
  Ένας πίνακας με όλες τις υπάρχουσες προσαρμοσμένες ομάδες εμφανίζεται στη λειτουργία Επεξεργασίας.
 4. Πραγματοποιήστε αναζήτηση κατά όνομα προσαρμοσμένης ομάδας, για να βρείτε μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Αφού κάνετε τις απαραίτητες ενημερώσεις στην προσαρμοσμένη ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).
  Σημείωση: Για να προσθέσετε/επεξεργαστείτε μαζικά προσαρμοσμένες ομάδες χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV, ανατρέξτε σε αυτήν την τεκμηρίωση.