Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > Μεταγωγείς (Inventory > Switches), για να προβάλετε μια λίστα με όλους τους μεταγωγείς που έχετε προσθέσει χειροκίνητα στο VMware Edge Network Intelligence.

Στη σελίδα λίστας μεταγωγέων εμφανίζεται η Περιγραφή, η Διεύθυνση IPv4, το Μοντέλο και ο Σειριακός αριθμός των μεταγωγέων. Εμφανίζεται επίσης η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία ο μεταγωγέας εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο δίκτυο και το πρόγραμμα ανίχνευσης, ο αριθμός των συσκευών και οι διασυνδέσεις που συνδέονται με τον μεταγωγέα. Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και το μοντέλο μεταγωγέα.

Κάντε κλικ σε μια γραμμή μεταγωγέα για να προβάλετε τις λεπτομέρειές του.