Το VMware Edge Network Intelligence υποστηρίζει την ενοποίηση του Slack, το οποίο επιτρέπει την ειδοποίηση ενός περιστατικού στη ρύθμιση του καναλιού Slack χρησιμοποιώντας το webhook.

Για να ενοποιήσετε ένα κανάλι Slack με το VMware Edge Network Intelligence:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει ένα νέο Slack webhook για ένα κανάλι της επιλογής σας.

Διαδικασία

 1. Στο πλαίσιο πλοήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings).
 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Εξωτερική ενσωμάτωση (External Integration) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Slack.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Slack webhook (Create Slack Webhook) και εισαγάγετε τις ακόλουθες παραμέτρους:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα Εισαγάγετε ένα όνομα για τη διαμόρφωση Slack
  Διεύθυνση URL webhook Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL του Slack Webhook.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή διαμόρφωσης (Test Configuration), για να ελέγξετε τη διαμόρφωση του Slack.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία διαμόρφωσης Slack (Create Slack Configuration), για να δημιουργήσετε την ενοποίηση Slack.

Αποτελέσματα

Μόλις δημιουργηθεί η ενοποίηση Slack, μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο κατάταξης περιστατικών που θα πρέπει να προστεθεί αυτόματα στο κανάλι Slack για κάθε καταχώριση.