Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση του VMware Edge Network Intelligence.

Το VMware Edge Network Intelligence είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης της απόδοσης τελικού χρήστη. Χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων για την απόδοση της συσκευής αναφοράς στο δίκτυό σας και συσχετίζει τις αλλαγές στη γραμμή βάσης με προβλήματα στο δίκτυό σας. Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία παρακολούθησης δικτύου, δεν υπάρχουν καθορισμένα όρια στο VMware Edge Network Intelligence. Αντίθετα, το VMware Edge Network Intelligence μαθαίνει τι είναι «φυσιολογικό» στο δίκτυό σας και το χρησιμοποιεί για να καθορίσει τις αλλαγές στην απόδοση.

Ολοκληρωμένες πληροφορίες για το δίκτυο