Το Microsoft 365 API Connector σάς επιτρέπει να συνδέσετε τον εταιρικό λογαριασμό Microsoft 365 με το VMware Edge Network Intelligence, για να μπορείτε να διαγνώσετε προβλήματα ποιότητας του Microsoft 365. Το VMware Edge Network Intelligence επεξεργάζεται και μοιράζεται δεδομένα τηλεμετρίας με τη Microsoft για να παρέχει, να ενισχύει, να βελτιώνει, να προσαρμόζει, να υποστηρίζει και να αναλύει λύσεις VMware Edge Network Intelligence με προϊόντα της Microsoft και να βελτιώνει τις σχετικές προσφορές της Microsoft. Συσχετίζοντας την αναφορά απόδοσης του Microsoft 365 με δεδομένα τηλεμετρίας, το VMware Edge Network Intelligence μπορεί να εντοπίσει βασικές αιτίες για ζητήματα απόδοσης του Microsoft 365.

Για να εγκαταστήσετε το Microsoft 365 Connector στο VMware Edge Network Intelligence, θα πρέπει να συνεργαστείτε με τον διαχειριστή Microsoft 365 της επιχείρησής σας. Το API Connector πρέπει να εγκατασταθεί σε εταιρικό λογαριασμό και δεν μπορεί να εγκατασταθεί από μεμονωμένους χρήστες.

 1. Στην πύλη VMware Edge Network Intelligence, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Τροφοδοσίες (Settings > Feeds). Εμφανίζεται η σελίδα Τροφοδοσίες (Feeds).
  Η οθόνη απεικονίζει τον τρόπο προσθήκης ενός νέου Microsoft 365 API Connector.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα CLOUD API.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ CLOUD API (ADD CLOUD API CONFIG) και από το αναπτυσσόμενο μενού Προμηθευτές (Vendors), επιλέξτε Microsoft 365.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση Εξουσιοδότηση εφαρμογής Microsoft 365 (Authorize Microsoft 365 Application), για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας ως διαχειριστής στην παρουσία Microsoft 365 και κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).
 5. Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση Εξουσιοδότηση (Authorize), ενδέχεται να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να δείτε τα δεδομένα Microsoft 365 στο σύστημά σας. Μόλις αρχίσουν να ρέουν τα δεδομένα, τα δεδομένα Microsoft 365 QoS θα πρέπει να συμπληρώνουν την παρουσία VMware Edge Network Intelligence.
 6. Επικύρωση δεδομένων API - Μόλις εξουσιοδοτηθεί και εγκατασταθεί το Connector, θα πρέπει να βλέπετε την εφαρμογή Microsoft 365 στο αποθετήριο εφαρμογών σας. Κάνοντας κλικ στην εφαρμογή Microsoft 365, τα δεδομένα Microsoft 365 θα συμπληρωθούν ως οπτικά γραφήματα.
 7. Για να καταργήσετε την ενοποίηση Microsoft 365 στο ENI, διαγράψτε τη διαμόρφωση Cloud API κάνοντας κλικ στο κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (DELETE CONFIG) στη σελίδα Τροφοδοσίες (Feeds).
  Η οθόνη απεικονίζει τις επιλογές Επεξεργασία/Διαγραφή (Edit/Delete) για μια υπάρχουσα διαμόρφωση Cloud API.
 8. Για να καταργήσετε την εξουσιοδότηση του Microsoft 365 ENI Connector, συνδεθείτε στο Microsoft 365 App Marketplace χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό διαχειριστή Microsoft 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγκατεστημένων εφαρμογών (Manage Installed Apps). Αναζητήστε την εφαρμογή ENI Connector και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall), για να καταργήσετε την εφαρμογή από τον λογαριασμό Microsoft 365.