Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > Ομάδες ΙοΤ (Inventory > IoT Groups), για να προβάλετε μια λίστα ομάδων συσκευών IoT που αναγνωρίζονται δυναμικά στο VMware Edge Network Intelligence χρησιμοποιώντας VMware SD-WAN Edge ή προγράμματα ανίχνευσης.

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των ομάδων IoT χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, κρίσιμες ομάδες IoT, ομάδες IoT με κοινές ευπάθειες και εκθέσεις (CVE), κατηγορία, VLAN, SSID, και ομάδες IoT με προβληματικές συσκευές.

Κάντε κλικ σε ένα όνομα ομάδας IoT για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της. Στη σελίδα λεπτομερειών της ομάδας IoT εμφανίζονται τα γραφικά δεδομένα της συμπεριφοράς και των σημείων αναφοράς της ομάδας IoT.