Για να διαγράψετε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ομάδα, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence.
  2. Μεταβείτε στις επιλογές Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Ομάδες AP και προσαρμοσμένες ομάδες (AP & Custom Groups).
    Εμφανίζεται η σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS).
  3. Πραγματοποιήστε αναζήτηση κατά όνομα προσαρμοσμένης ομάδας, για να βρείτε μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη ομάδα που θέλετε να διαγράψετε.
  4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη ΔΙΑΓΡΑΦΗ (DELETE) για να καταργήσετε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ομάδα.
    Σημείωση: Δεν χρειάζεται να μεταβείτε στη λειτουργία Επεξεργασία (Edit) για να διαγράψετε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ομάδα. Προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται η επιλογή μαζικής διαγραφής. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο μία προσαρμοσμένη καταχώρηση ομάδας κάθε φορά.