Το φιλτράρισμα κατά διάφορα στοιχεία στη σελίδα εύρυθμης λειτουργίας και αποκατάστασης σάς παρέχει έναν τρόπο να περιορίσετε τα δεδομένα σε επηρεαζόμενες περιοχές, συσκευές-πελάτες ή ακόμα και ιδιότητες συσκευής-πελάτη, όπως ο τύπος συσκευής ή ο τύπος συνδεσιμότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιλογές συμπερίληψης και εξαίρεσης, για να φιλτράρετε δεδομένα εισόδου ή εξόδου.

Το φιλτράρισμα δεδομένων στην εύρυθμη λειτουργία και αποκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της έρευνάς σας σχετικά με το τι προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον σας με την επιλεγμένη μέτρηση. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των φίλτρων συμπερίληψης και εξαίρεσης.

Φίλτρο

Περιγραφή

Συμπερίληψη

Προσθέτει το επιλεγμένο στοιχείο εκτός από τα άλλα στοιχεία της ομάδας. Για παράδειγμα, συμπεριλάβετε μια συγκεκριμένη συσκευή-πελάτη, για να δείτε τι την επηρεάζει περισσότερο.

εξαίρεση

Εξαιρεί το επιλεγμένο στοιχείο, αλλά διατηρεί άλλα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν. Για παράδειγμα, εξαιρέστε μια προσαρμοσμένη ομάδα που είναι γνωστό ότι παρουσιάζει ζητήματα, για να εμφανίσετε άλλα άγνωστα ζητήματα.

Σχήμα 1. Επιλογή συσκευής-πελάτη για φίλτρο συμπερίληψης
Σχήμα 2. Το φίλτρο συμπερίληψης έχει ως αποτέλεσμα την εστίαση σε αυτήν τη συσκευή-πελάτη
Σχήμα 3. Φίλτρο εξαίρεσης για μια συγκεκριμένη συσκευή-πελάτη
Σχήμα 4. Αποτελέσματα φίλτρου εξαίρεσης