Η σελίδα εύρυθμης λειτουργίας και αποκατάστασης σάς επιτρέπει να βλέπετε τις βαθύτερες αιτίες με τις συσκευές-πελάτες που επηρεάζονται περισσότερο. Σας επιτρέπει επίσης να βλέπετε άλλες συχνές ιδιότητες σε αυτές τις βαθύτερες αιτίες και να φιλτράρετε αυτά τα στοιχεία για να ανακαλύψετε τα δεδομένα ανάλυσης.

Η σελίδα εύρυθμης λειτουργίας και αποκατάστασης είναι πραγματικά ένα εργαλείο εξερεύνησης δεδομένων, για την ανακάλυψη της επιλεγμένης μέτρησης και την προβολή των βαθύτερων αιτιών που σχετίζονται με τα προβλήματα που επηρεάζουν τις συσκευές-πελάτες. Επιτρέποντάς σας να συμπεριλάβετε και να αποκλείσετε παράγοντες συμβολής, μπορείτε να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο τα προβλήματα επηρεάζουν τις συσκευές-πελάτες σας.

Για να μεταβείτε στη σελίδα εύρυθμης λειτουργίας και αποκατάστασης, επιλέξτε το μενού αναλυτικών στοιχείων και επιλέξτε Εύρυθμη λειτουργία και αποκαταστάσεις (Health & Remediations)

Μερικές περιπτώσεις χρήσης που μπορούν εύκολα να επιλυθούν χρησιμοποιώντας τη σελίδα εύρυθμης λειτουργίας και αποκατάστασης:

  • Ποιο είναι το χειρότερο ISP για εργασία από οικιακούς χρήστες για το Zoom;

  • Ποια κανάλια DFS επηρεάζονται περισσότερο από συμβάντα RADAR στο περιβάλλον μου;

  • Ποιο κτίριο έχει τη χειρότερη απόδοση Wi-Fi;

  • Ποιο VLAN έχει τα περισσότερα προβλήματα συνδεσιμότητας;

  • Ποια είναι η κύρια βαθύτερη αιτία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στο O365;

Σχήμα 1. Εύρυθμη λειτουργία και αποκαταστάσεις