Η δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας σάς επιτρέπει να ορίζετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας για έναν εταιρικό χρήστη και να προβάλετε τα υπάρχοντα διακριτικά API.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Έλεγχος ταυτότητας (Authentication):
 1. Στην εταιρική πύλη, στη γραμμή καθολικής περιήγησης, αναπτύξτε το αναπτυσσόμενο μενού Εταιρικές εφαρμογές (Enterprise Applications).
 2. Επιλέξτε την υπηρεσία Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
 3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Έλεγχος ταυτότητας (Authentication). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Διακριτικά API (API Tokens)

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα API του Orchestrator χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε διακριτικά, ανεξάρτητα από τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας. Μπορείτε να προβάλετε τα διακριτικά API που εκδίδονται στους εταιρικούς χρήστες. Εάν απαιτείται, μπορείτε να ανακαλέσετε τα διακριτικά API.

Από προεπιλογή, τα διακριτικά API είναι ενεργοποιημένα. Εάν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε, επικοινωνήστε με τον χειριστή σας.
Σημείωση: Ο εταιρικός διαχειριστής θα πρέπει να διαγράψει με μη αυτόματο τρόπο τους ανενεργούς χρήστες του παρόχου ταυτότητας (IdP) από το Orchestrator, για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω διακριτικού API.
Ακολουθούν οι επιλογές που είναι διαθέσιμες σε αυτήν την ενότητα:
Επιλογή Περιγραφή
Αναζήτηση (Search) Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
Ανάκληση διακριτικού API (Revoke API Token) Επιλέξτε το διακριτικό και κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να το ανακαλέσετε. Μόνο ο υπερχρήστης-χειριστής ή ο χρήστης που σχετίζεται με ένα διακριτικό API μπορεί να ανακαλέσει το διακριτικό.
CSV Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να κάνετε λήψη της πλήρους λίστας διακριτικών API σε μορφή αρχείου .csv.
Στήλες (Columns) Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
Ανανέωση (Refresh) Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τη σελίδα για να εμφανίσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και λήψη διακριτικών API, βλ. Διακριτικά API.

Έλεγχος ταυτότητας επιχείρησης (Enterprise Authentication)

Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους ελέγχου ταυτότητας:
 • Τοπικό (Local): Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή και δεν απαιτεί πρόσθετη διαμόρφωση.
 • Καθολική σύνδεση (Single Sign-On): Η καθολική σύνδεση (SSO) είναι μια υπηρεσία περιόδου λειτουργίας και ελέγχου ταυτότητας χρήστη που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται σε πολλές εφαρμογές και ιστότοπους με ένα μόνο σύνολο διαπιστευτηρίων. Η ενσωμάτωση μιας υπηρεσίας SSO με το SASE Orchestrator επιτρέπει στα SASE Orchestrator να ελέγχουν την ταυτότητα χρηστών από υπηρεσίες παροχής ταυτότητας (IdP) που βασίζονται στο OpenID Connect (OIDC).

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της καθολικής σύνδεσης για εταιρικό χρήστη, βλ. Ρυθμίσεις επιχείρησης.

  Για να ενεργοποιήσετε την καθολική σύνδεση (SSO) για SASE Orchestrator, πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία της εφαρμογής Orchestrator στον πάροχο ταυτότητας (IdP). Κάντε κλικ σε καθεμία από τις παρακάτω συνδέσεις για οδηγίες βήμα προς βήμα προκειμένου να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ακόλουθων υποστηριζόμενων IdP:
  Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες επιλογές όταν επιλέγετε τη Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας (Authentication Mode) ως Καθολική σύνδεση (Single Sign-on).
  Επιλογή Περιγραφή
  Πρότυπο παρόχου ταυτότητας (Identity Provider Template) Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τον προτιμώμενο πάροχο ταυτότητας (IdP) που έχετε διαμορφώσει για την καθολική σύνδεση. Αυτό προσυμπληρώνει πεδία ειδικά για τον πάροχο IDP.
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε χειροκίνητα τους δικούς σας παρόχους IDP επιλέγοντας Άλλα (Others) από το αναπτυσσόμενο μενού.
  Αναγνωριστικό οργανισμού (Organization Id) Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμο μόνον όταν επιλέγετε το πρότυπο CSP από τη VMware (VMware CSP). Εισαγάγετε το αναγνωριστικό οργανισμού που παρέχεται από τον IDP με τη μορφή: /csp/gateway/am/api/orgs/<full organization ID>. Όταν συνδέεστε στην Κονσόλα VMware CSP, μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό οργανισμού με το οποίο είστε συνδεδεμένοι κάνοντας κλικ στο όνομα χρήστη σας. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται επίσης στην ενότητα λεπτομερειών του οργανισμού. Χρησιμοποιήστε το «Μεγάλο αναγνωριστικό οργανισμού» (Long Organization ID).
  Γνωστή URL διαμόρφωσης OIDC (OIDC well-known config URL) Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL διαμόρφωσης OpenID Connect (OIDC) για τον IdP. Για παράδειγμα, η μορφή URL για το Okta θα είναι: https://{oauth-provider-url}/.well-known/openid-configuration.
  Εκδότης (Issuer) Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον IdP που επιλέξατε.
  Τελικό σημείο εξουσιοδότησης (Authorization Endpoint) Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον IdP που επιλέξατε.
  Τελικό σημείο διακριτικού (Token Endpoint) Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον IdP που επιλέξατε.
  JSON Web KeySet URI Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον IdP που επιλέξατε.
  Τελικό σημείο πληροφοριών χρήστη (User Information Endpoint) Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον IdP που επιλέξατε.
  Αναγνωριστικό πελάτη (Client ID) Εισαγάγετε το αναγνωριστικό πελάτη που παρέχεται από τον IdP.
  Μυστικό πελάτη (Client Secret) Εισαγάγετε τον μυστικό κωδικό πελάτη που παρέχεται από τον IdP, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον πελάτη για ανταλλαγή ενός κωδικού εξουσιοδότησης για ένα διακριτικό.
  Εύρος (Scopes) Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τον IdP που επιλέξατε.
  Τύπος ρόλων (Role Type) Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες δύο επιλογές:
  • Χρήση προεπιλεγμένου ρόλου (Use default role)
  • Χρήση ρόλων παρόχου ταυτότητας (Use identity provider roles)
  Χαρακτηριστικό ρόλων (Role Attribute) Εισαγάγετε το όνομα του χαρακτηριστικού που έχει οριστεί στον IdP για να επιστρέψετε ρόλους.
  Αντιστοίχιση ρόλων επιχείρησης (Enterprise Role Map) Αντιστοιχίστε τους ρόλους που παρέχονται από τον IDP σε καθέναν από τους ρόλους χρήστη της Επιχείρησης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update) για να αποθηκεύσετε τις τιμές που εισαγάγατε. Η ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας SSO ολοκληρώθηκε στο SASE Orchestrator.

Έλεγχος ταυτότητας χρήστη (User Authentication)

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (Two factor authentication) για τον χρήστη. Η δυνατότητα Επαναφορά κωδικού πρόσβασης αυτοεξυπηρέτησης (Self service password reset) σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο στη σελίδα σύνδεσης.
Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο για τους χρήστες των οποίων οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων συσχετίζονται με τους λογαριασμούς χρηστών τους.

Όρια περιόδου λειτουργίας (Session Limits)

Σημείωση: Για προβολή αυτής της ενότητας, ο χρήστης Χειριστής (Operator) πρέπει να μεταβεί στις επιλογές Orchestrator > Ιδιότητες συστήματος (System Properties) και να ορίσει την τιμή της ιδιότητας συστήματος session.options.enableSessionTracking σε Αληθές (True).
Ακολουθούν οι επιλογές που είναι διαθέσιμες σε αυτήν την ενότητα:
Επιλογή Περιγραφή
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Concurrent logins) Σας επιτρέπει να ορίσετε ένα όριο για ταυτόχρονες συνδέσεις ανά χρήστη. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το Απεριόριστα (Unlimited), υποδεικνύοντας ότι επιτρέπονται απεριόριστες ταυτόχρονες συνδέσεις για τον χρήστη.
Όρια περιόδου λειτουργίας για κάθε ρόλο (Session limits for each role) Σας επιτρέπει να ορίσετε ένα όριο στον αριθμό των ταυτόχρονων περιόδων λειτουργίας με βάση τον ρόλο του χρήστη. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το Απεριόριστα (Unlimited), υποδεικνύοντας ότι επιτρέπονται απεριόριστες περίοδοι λειτουργίας για τον ρόλο.
Σημείωση: Οι ρόλοι που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την επιχείρηση στην καρτέλα Ρόλοι (Roles), εμφανίζονται σε αυτήν την ενότητα.

Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση (Update) για να αποθηκεύσετε τις τιμές που επιλέξατε.