Το SD-WAN Orchestrator επιτρέπει τη ρύθμιση ειδοποιήσεων που ειδοποιούν τους εταιρικούς διαχειριστές ή άλλους χρήστες υποστήριξης, κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα συμβάν.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις σχετικές ειδοποιήσεις, μαζί με την καθυστέρηση ειδοποίησης, στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Alerts & Notifications (Ειδοποιήσεις). Δείτε Διαμόρφωση ενημερώσεων.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Ειδοποιήσεις (Alerts).

Αποτελέσματα

Το παράθυρο Ειδοποιήσεις (Alerts) εμφανίζει τις ειδοποιήσεις που λαμβάνονται για διαφορετικούς τύπους συμβάντων:

Μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την αναπτυσσόμενη λίστα, για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Για να προβάλετε λεπτομέρειες συγκεκριμένων ειδοποιήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή φίλτρου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου στην επιλογή «Αναζήτηση» για να ορίσετε τα κριτήρια.

Κάντε κλικ στην επιλογή CSV για να κάνετε λήψη μιας αναφοράς των ειδοποιήσεων σε μορφή CSV. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να συμπεριλάβετε τις ειδοποιήσεις χειριστή.

Το παράθυρο «Ειδοποιήσεις» εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Επιλογή Περιγραφή
Χρόνος εναύσματος (Trigger Time) Χρόνος κατά τον οποίο ενεργοποιήθηκε η ειδοποίηση.
Χρόνος ειδοποίησης (Notification Time) Χρόνος κατά τον οποίο ο χειριστής ή ο πελάτης έλαβε την ειδοποίηση. Ο χρόνος ειδοποίησης εξαρτάται από το χρόνο καθυστέρησης που έχει ρυθμιστεί στη σελίδα Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications).
Κατηγορία (Category) Υποδεικνύει εάν η ειδοποίηση λαμβάνεται από τον χειριστή ή τον πελάτη.
Τύπος (Type) Εμφανίζει τον τύπο ειδοποίησης.
Περιγραφή (Description) Εμφανίζει τις λεπτομέρειες του Edge ή της σύνδεσης που σχετίζεται με την ειδοποίηση. Κάντε κλικ στη σύνδεση που εμφανίζεται σε αυτήν τη στήλη για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του Edge ή της σύνδεσης.
Κατάσταση (Status) Κατάσταση της ειδοποίησης ως Ενεργή, Κλειστή ή Εκκρεμεί.