Μπορείτε να κατεβάσετε τα πακέτα διαγνωστικών ελέγχων που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός Edge.

  1. Στην πύλη επιχείρησης του νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics) και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles).

    Τα πακέτα που δημιουργούνται εμφανίζονται στο παράθυρο.

  2. Για να κάνετε λήψη ενός πακέτου που δημιουργείται, κάντε κλικ στη σύνδεση Ολοκληρώθηκε (Complete) ή επιλέξτε το πακέτο και επιλέξτε Λήψη πακέτου (Download Bundle). Το πακέτο λαμβάνεται ως αρχείο ZIP.

Για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων, μπορείτε να στείλετε το πακέτο του οποίου έχετε κάνει λήψη σε έναν αντιπρόσωπο υποστήριξης του VMware για τον εντοπισμό σφαλμάτων των δεδομένων.