Τα διαγνωστικά πακέτα επιτρέπουν στους χρήστες να συλλέγουν όλα τα αρχεία διαμόρφωσης και να καταγράφουν αρχεία σε ένα ενοποιημένο συμπιεσμένο αρχείο Zip. Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα διαγνωστικά πακέτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων.

Για να δημιουργήσετε και να κάνετε λήψη διαγνωστικών πακέτων χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator:

  1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.
  3. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.
  4. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics).
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά πακέτα για να ζητήσετε τα ακόλουθα πακέτα:
    • Πακέτο PCAP (PCAP Bundle) – Το πακέτο σύλληψης πακέτων είναι μια συλλογή των δεδομένων πακέτων του δικτύου. Δείτε Αίτημα πακέτου σύλληψης πακέτων.
    • Πακέτο διαγνωστικών ελέγχων (Diagnostic Bundle) – Το πακέτο διαγνωστικών ελέγχων είναι μια συλλογή από όλες τις διαμορφώσεις και τα αρχεία καταγραφής από ένα συγκεκριμένο Edge. Δείτε Αίτημα διαγνωστικού πακέτου.

Τα πακέτα που δημιουργούνται εμφανίζονται στο παράθυρο Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles).

Για να κατεβάσετε τα αρχεία των πακέτων, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη διαγνωστικού πακέτου.

Για να διαγράψετε τα αρχεία των πακέτων, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή διαγνωστικού πακέτου.

Για να κάνετε λήψη των λεπτομερειών για τα πακέτα που δημιουργούνται, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα > Λήψη CSV (More >Download CSV) . Οι λεπτομέρειες λαμβάνονται σε ένα αρχείο CSV.