Για να διαγράψετε ένα διαγνωστικό πακέτο ή πακέτο PCAP:

  1. Στην πύλη επιχείρησης του νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics) και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles).

    Τα πακέτα που δημιουργούνται εμφανίζονται στο παράθυρο.

  2. Τα ολοκληρωμένα πακέτα διαγράφονται αυτόματα κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται στη στήλη Ημερομηνία εκκαθάρισης (Cleanup Date). Μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση της ημερομηνίας εκκαθάρισης ή να επιλέξετε το πακέτο και να κάνετε κλικ στο Περισσότερα > Ενημέρωση ημερομηνίας εκκαθάρισης (More > Update Cleanup Date) για να τροποποιήσετε την ημερομηνία.
  3. Στο παράθυρο Ενημέρωση ημερομηνίας εκκαθάρισης (Update Cleanup), επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να διαγραφεί το επιλεγμένο πακέτο.
  4. Αν θέλετε να διατηρήσετε το πακέτο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση για πάντα (Keep Forever), έτσι ώστε το πακέτο να μην διαγράφεται αυτόματα.
  5. Για να διαγράψετε ένα πακέτο με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε το πακέτο και κάντε κλικ στο Διαγραφή (Delete).