Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον αριθμό των VRF με δυνατότητα BGP.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py --vrf | grep "my_asn" | wc -l
0
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Εάν ο αριθμός των VRF με δυνατότητα BGP υπερβαίνει τη μέγιστη υποστηριζόμενη τιμή, οι πελάτες θα πρέπει να μετακινηθούν σε εναλλακτικές πύλες, για να μειωθεί ο αριθμός.

Για υποστηριζόμενες τιμές, δείτε: https://partners.velocloud.com/engage/vmware-sd-wan-performance-and-scale-datasheet/.