Χρησιμοποιήστε τις εντολές CLI για να ελέγξετε τη χωρητικότητα των στοιχείων πύλης και να βεβαιωθείτε ότι οι διαμορφωμένες τιμές δεν υπερβαίνουν τις υποστηριζόμενες τιμές, για να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη απόδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα των διαφόρων στοιχείων και τις υποστηριζόμενες τιμές για κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στην ακόλουθη σύνδεση: