Αφού δημιουργήσετε έναν πελάτη, διαμορφώστε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις δυνατοτήτων στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο πελάτης. Ως Χειριστής, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που μπορεί να τροποποιήσει ο πελάτης ή η επιχείρηση.

Όταν δημιουργείτε έναν νέο πελάτη, ανακατευθύνεστε στη σελίδα Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πελάτη.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη σελίδα Διαμόρφωση από τη σελίδα Διαχείριση πελατών (Manage Customers) στην πύλη χειριστή. Επιλέξτε τον πελάτη και κάντε κλικ στο Ενέργειες (Actions ) > Τροποποίηση (Modify) ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον πελάτη.

Στην πύλη πελάτη ή επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Πελάτης (Customer) και μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Δυνατότητες πελάτη (Customer Capabilities) – Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις στις οποίες ο επιλεγμένος πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση, να διαμορφώσει και να τροποποιήσει. Δείτε Διαμόρφωση δυνατοτήτων πελάτη.
 • Πολιτική ασφαλείας (Security Policy) – Επιλέξτε να ενημερώσετε τις υπάρχουσες πολιτικές ασφαλείας, δημιουργώντας VMware SD-WAN Edges προς VMware SD-WAN Edges διοχετεύσεις IPSec. Δείτε Διαμόρφωση πολιτικής ασφάλειας.
 • Πρόσβαση υπηρεσίας (Service Access) – Επιλέξτε τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο πελάτης μαζί με τους ρόλους και τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα για την επιλεγμένη υπηρεσία. Δείτε Διαμόρφωση πρόσβασης υπηρεσίας.
  Σημείωση: Εάν η υπηρεσία Edge Network Intelligence είναι ενεργοποιημένη για έναν πελάτη, βεβαιωθείτε ότι δεν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Αυτοεπιδιόρθωση (Self Healing), καθώς η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης δεν υποστηρίζεται πλήρως στην έκδοση 5.0.0.
 • Ομάδα πυλών (Gateway Pool) – Επιλέξτε μια ομάδα Πύλη SD-WAN που θα εκχωρηθεί στην επιχείρηση. Δείτε Συσχέτιση χώρου συγκέντρωσης πυλών.
 • Μέγιστα τμήματα (Maximum Segments) – Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό τμημάτων που μπορούν να διαμορφωθούν. Η περιοχή είναι 1 έως 16 και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 16.
 • Υπολογισμός κόστους OFC (OFC Cost Calculation) – Επιλέξτε να διανείμετε τον υπολογισμό του κόστους των διαδρομών στα VMware SD-WAN Edges και τις Πύλες VMware SD-WAN Gateways για να μειώσετε την κατανάλωση πόρων και το φορτίο του Orchestrator. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε την επιλογή της πολιτικής προορισμού μη SD-WAN (NSD) για τον υπολογισμό του κόστους δρομολόγησης προς VMware SD-WAN Edges / Πύλες VMware SD-WAN Gateways. Αναβαθμίστε όλα τα VMware SD-WAN Edges και Πύλες VMware SD-WAN Gateways στην έκδοση 4.3.0 ή σε νεότερη για να ενεργοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα. Δείτε Διαμόρφωση υπολογισμού κατανεμημένου κόστους.
 • Πολλαπλές ετικέτες DSCP ανά υπολογισμό διαδρομής ροής (Multiple-DSCP tags per Flow Path Calculation) – Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε τον υπολογισμό διαδρομής για μία μοναδική ροή με πολλές ετικέτες DSCP. Δείτε Διαμόρφωση υπολογισμού διαδρομής με πολλές ετικέτες DSCP ανά ροή.
 • Edge NFV – Ενεργοποιήστε το NFV στο SD-WAN Edges για να αναπτύξετε VNF ασφαλείας. Δείτε Ρύθμιση παραμέτρων NFV και VNF για Edge.
 • Διαχείριση ειδώλου Edge (Edge Image Management) – Διαχειριστείτε τα SD-WAN Edge είδωλα λογισμικού που έχουν εκχωρηθεί σε μια επιχείρηση. Δείτε Διαχείριση ειδώλων λογισμικού Edge.
 • Άλλες ρυθμίσεις (Other Settings) – Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Σύμβαση χρήστη (User Agreement). Μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εμφάνισης της Συμφωνίας χρήστη, επιλέγοντας τη σχετική επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση σύμβασης χρήστη (User Agreement Display). Από προεπιλογή, ο Πελάτης κληρονομεί τη λειτουργία εμφάνισης που έχει οριστεί στις Ιδιότητες συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαχείριση συμβάσεων χρηστών.

Αφού κάνετε αλλαγές στις διαμορφώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).