Σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας, μια βελτιωμένη σύνδεση ασφαλείας, για τις συνδέσεις WAN ενός Edge, με ήδη δημιουργημένες διοχετεύσεις VCMP. Όταν οι ενεργές συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες, η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας επιτρέπει την άμεση μετάβαση, χρησιμοποιώντας τις ήδη δημιουργημένες διοχετεύσεις VCMP.

Προϋποθέσεις

Για να διαμορφώσετε μια σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας σε ένα Edge, βεβαιωθείτε ότι το Edge έχει αναβαθμιστεί σε έκδοση ειδώλου λογισμικού 4.0.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη SD-WAN Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Στη σελίδα Edge (Edges), κάντε κλικ είτε στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση προς το Edge και κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στις Ρυθμίσεις WAN (WAN Settings).
 4. Για μια υπάρχουσα αυτόματα ανιχνευόμενη επικάλυψη WAN ή μια επικάλυψη WAN που ορίζεται από τον χρήστη, κάντε κλικ στο Επεξεργασία (Edit) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.
 5. Για να δημιουργήσετε μια νέα δημόσια ή ιδιωτική επικάλυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη επικάλυψης WAN που ορίζεται από τον χρήστη (Add User Defined WAN Overlay).
 6. Στο παράθυρο Επικάλυψη WAN που ορίζεται από τον χρήστη, επιλέξτε τον Τύπο σύνδεσης (Link Type).
 7. Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους (Advanced) για να διαμορφώσετε τις συνδέσεις αναμονής άμεσης ενέργειας.
  Επιλέξτε Αναμονή άμεσης ενέργειας (Hot Standby) από το αναπτυσσόμενο μενού Λειτουργία σύνδεσης (Link Mode).
  Σημείωση: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας για έναν διανομέα.
  Επιλέξτε τις Ελάχιστες ενεργές συνδέσεις (Minimum Active Links) από το αναπτυσσόμενο μενού. Αυτή η επιλογή υποδεικνύει τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων που μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα στο δίκτυο. Όταν ο αριθμός των τρεχουσών ενεργών συνδέσεων που είναι ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ πέφτει κάτω από τον επιλεγμένο αριθμό, τότε ενεργοποιείται η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας. Το εύρος είναι 1 έως 3, και προεπιλογή είναι 1.
 8. Διαμορφώστε άλλες επιλογές εάν απαιτείται και κάντε κλικ στο Ενημέρωση σύνδεσης (Update Link) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες επιλογές στο παράθυρο Επικάλυψη WAN (WAN Overlay), δείτε Διαμόρφωση Edge WAN overlay.

Αποτελέσματα

Μόλις διαμορφώσετε τη σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας, έχει γίνει ρύθμιση των διοχετεύσεων, γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη μετάβαση σε περίπτωση απώλειας. Η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας δεν λαμβάνει κυκλοφορία δεδομένων εκτός από τους παλμούς, οι οποίοι αποστέλλονται κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Όταν η διαδρομή από το Edge προς την πρωτεύουσα πύλη σε ενεργές συνδέσεις καθίσταται μη διαθέσιμη, και όταν ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων που ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, είναι μικρότερος από τον αριθμό των διαμορφωμένων συνδέσεων στο πεδίο Ελάχιστες ενεργές συνδέσεις (Minimum Active Links), τότε θα γίνει διαθέσιμη η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας. Η κίνηση αποστέλλεται μέσω της διαδρομής αναμονής άμεσης ενέργειας.

Όταν η διαδρομή προς την πρωτεύουσα πύλη εμφανίζεται στις ενεργές συνδέσεις και ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαμορφωμένων συνδέσεων στο πεδίο Ελάχιστες ενεργές συνδέσεις (Minimum Active Links), η σύνδεση αναμονής άμεσης ενέργειας μεταβαίνει σε λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗΣ (STANDBY). Η ροή κυκλοφορίας μεταβαίνει στις ενεργές συνδέσεις.

Επόμενες ενέργειες

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις συνδέσεις αναμονής άμεσης ενέργειας στον πίνακα εργαλείων δικτύωσης. Δείτε Παρακολούθηση συνδέσεων αναμονής άμεσης ενέργειας.