Η οθόνη Edge Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των ακόλουθων εργασιών:

  • Ορισμός ρυθμίσεων VLAN
  • Παράκαμψη ρυθμίσεων syslog
  • Παράκαμψη ρυθμίσεων διασύνδεσης Προφίλ
  • Προσθήκη επικάλυψης WAN οριζόμενης από τον χρήστη
  • Διαμόρφωση NAT για επικαλυπτόμενο δίκτυο