Το QOS πολλαπλής προέλευσης εκχωρεί έξυπνα το εύρος ζώνης σε απομακρυσμένες πηγές, όπως πύλες, διανομείς και άλλα Edge με βάση την τοπική διαθεσιμότητα και την προτεραιότητα της κυκλοφορίας.

Για να ενεργοποιήσετε το QOS πολλαπλής προέλευσης για ένα προφίλ:

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο VMware SD-WAN Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profile).
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα στο προφίλ για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε το QOS πολλαπλής προέλευσης ή κάντε κλικ στη σύνδεση προφίλ και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Συσκευή (Device).
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή QOS πολλαπλής προέλευσης (Multi-Source QOS) και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής QOS πολλαπλής προέλευσης (Multi-Source QOS).
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Η ρύθμιση QOS πολλαπλής προέλευσης είναι ενεργοποιημένη για το προφίλ.

Για να παρακάμψετε αυτήν τη ρύθμιση στο επίπεδο Edge, μεταβείτε στην ενότητα Διαμόρφωση > Edge > συσκευή (Configure > Edges > Device) και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην περιοχή QOS πολλαπλής προέλευσης (Multi-Source QOS). Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override) και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής QOS πολλαπλής προέλευσης (Multi-Source QOS) ανάλογα με την απαίτησή σας.