Η διαμόρφωση συσκευής σάς επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τμήματα σε Προφίλ και να διαμορφώσετε τις Διασυνδέσεις ώστε να συσχετίζονται με ένα Προφίλ.

Για προφίλ με επίγνωση τμήματος, υπάρχουν δύο ενότητες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη:

Τύπος διαμόρφωσης Περιγραφή
Διαμορφώσεις με επίγνωση τμήματος Η περιοχή Διαμόρφωση τμημάτων της οθόνης καρτέλας Συσκευή (Device). Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το τμήμα από το αναπτυσσόμενο μενού, να επιλέξουν το τμήμα και, στη συνέχεια, η διαμόρφωση γι αυτό το τμήμα θα εμφανιστεί στην περιοχή Διαμόρφωση τμημάτων (Configure Segments).
Κοινές διαμορφώσεις Το κάτω μέρος της οθόνης καρτέλας Συσκευή (Device). Λειτουργίες και διαμορφώσεις που ισχύουν για πολλά τμήματα, τα οποία περιλαμβάνουν διαμορφώσεις VLAN, Ρυθμίσεις συσκευής, Wi-Fi και QoS πολλαπλής προέλευσης.

Μπορείτε να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα για τη Διαμόρφωση συσκευής:

Διαμορφώσεις με επίγνωση τμήματος

 • Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας
 • Ρυθμίσεις DNS
 • Ρυθμίσεις Netflow
 • Ρυθμίσεις Syslog
 • Cloud VPN
 • Περιοχές OSPF
 • Ρυθμίσεις BGP
 • Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής
 • Υπηρεσία ασφαλείας Cloud

Κοινές διαμορφώσεις:

 • VLAN
 • Ρυθμίσεις συσκευής
 • Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi
 • QoS πολλαπλής προέλευσης
 • Ρυθμίσεις SNMP
 • Διακομιστές NTP
 • Λειτουργία ορατότητας