Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο έναρξης της ενεργοποίησης Edge.

Μόλις αποθηκευτεί μια διαμόρφωση Edge, της εκχωρείται ένα κλειδί ενεργοποίησης. Η ενεργοποίηση Edge ξεκινά κάνοντας κλικ στη σύνδεση Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email) στην καρτέλα Επισκόπηση Edge (Edge Overview).

διαμόρφωση-edge-vpn-αποστολή-ενεργοποίηση-email

Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Αποστολή email ενεργοποίησης (Send Activation Email) με ένα προτεινόμενο email που θα σταλεί σε έναν υπεύθυνο επικοινωνίας τοποθεσίας. Παρέχονται απλές οδηγίες για την επαφή τοποθεσίας για τη σύνδεση και ενεργοποίηση του υλικού Edge. Καθορίστε πρόσθετες οδηγίες στο μήνυμα email για τη σύνδεση δικτύων WAN και LAN συγκεκριμένης τοποθεσίας στο Edge.

διαμόρφωση-edge-vpn-αποστολή-ενεργοποίηση-email-παράθυρο διαλόγου

Σημείωση:
  • Για τη συσκευή Edge 510 LTE, το μήνυμα email ενεργοποίησης αποτελείται από ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας όπως PIN SIM, δίκτυο, APN και όνομα χρήστη. Απαιτείται υποστηριζόμενο εργοστασιακά προεπιλεγμένο είδωλο.
  • Για τις συσκευές 610, 620, 640, 680 και 610 LTE με SFP που έχουν διαμορφωθεί με ADSL2/VDSL2, το email ενεργοποίησης περιλαμβάνει ρυθμίσεις διαμόρφωσης όπως προφίλ, PVC, VPC και ούτω καθεξής. Απαιτείται υποστηριζόμενο εργοστασιακά προεπιλεγμένο είδωλο.

Απομακρυσμένος διαγνωστικός έλεγχος για συσκευές 510 LTE και 6X0:

  • Εάν διαμορφώσετε τη συσκευή Edge 510 LTE, μπορείτε να εκτελέσετε τον διαγνωστικό έλεγχο «Πληροφορίες μόντεμ LTE» (LTE Modem Information) για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων. Ο διαγνωστικός έλεγχος Πληροφορίες μόντεμ LTE (LTE Modem Information) θα ανακτήσει διαγνωστικές πληροφορίες, όπως ισχύ σήματος, πληροφορίες σύνδεσης κ.λπ.
  • Ο διαγνωστικός έλεγχος Κατάσταση DSL (DSL Status) είναι διαθέσιμος μόνο για τις συσκευές 610, 620, 640 και 680. Η εκτέλεση αυτού του ελέγχου θα εμφανίσει την κατάσταση DSL, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες όπως λειτουργία (τυπική ή DSL), προφίλ, λειτουργία xDSL και ούτω καθεξής.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης ενός διαγνωστικού ελέγχου, ανατρέξτε στο θέμα Απομακρυσμένος διαγνωστικός έλεγχος.