Οι παρακάμψεις διαμόρφωσης μπορούν να γίνουν σε ορισμένες ρυθμίσεις που έχουν αντιστοιχιστεί σε ένα Edge. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί μια παράκαμψη και, στη συνέχεια, μπορούν να γίνουν αλλαγές.

Οι κανόνες παράκαμψης μπορούν να προστεθούν στους υπάρχοντες κανόνες πολιτικής επιχείρησης και τείχους προστασίας. Οι κανόνες παράκαμψης έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων κανόνων που έχουν οριστεί για την πολιτική επιχείρησης ή το τείχος προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση πολιτικής επιχείρησης για Edge.

Σημείωση: Οι παρακάμψεις Edge επιτρέπουν συγκεκριμένες επεξεργασίες Edge στις εμφανιζόμενες ρυθμίσεις και διακόπτουν περαιτέρω αυτόματες ενημερώσεις από το προφίλ διαμόρφωσης. Μπορείτε απλά να απενεργοποιήσετε την παράκαμψη και να επιστρέψετε στις αυτόματες ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή.

Διαμορφώσεις συσκευής Edge – Οδικός χάρτης

Μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση > Edge > Συσκευή (Configure > Edges > Device) για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων σε επίπεδο Edge. Ορισμένες διαμορφώσεις έχουν επίγνωση τμήματος, δηλαδή οι διαμορφώσεις πρέπει να είναι ενεργοποιημένες για κάθε τμήμα για το οποίο προορίζονται να λειτουργήσουν. Ενώ, άλλες διαμορφώσεις είναι κοινές σε όλα τα τμήματα.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τη λίστα των διαμορφώσεων επιπέδου Edge:
Διαμόρφωση Τύπος διαμόρφωσης Για λεπτομέρειες, δείτε ...
Ρυθμίσεις DSL
Σημείωση: Διατίθεται μόνο για συσκευές 610 Edge και 610-LTE.
Κοινές Διαμόρφωση ρυθμίσεων DSL
Ρυθμίσεις GPON
Σημείωση: Διατίθεται μόνο για Edge 6X0.
Κοινές Διαμόρφωση GPON
Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας Επίγνωση τμήματος (Μόνο για καθολικό τμήμα) Διαμόρφωση Ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας
Ρυθμίσεις DNS Επίγνωση τμήματος (Μόνο για καθολικό τμήμα) Διαμόρφωση ρυθμίσεων DNS
Ρυθμίσεις NetFlow Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση ρυθμίσεων Netflow για Edge
Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN Κοινές Κανόνες NAT στην πλευρά του LAN σε επίπεδο Edge
Ρυθμίσεις Syslog Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση ρυθμίσεων Syslog για Edge
Ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση ρυθμίσεων στατικής δρομολόγησης
Διερευνήσεις ICMP Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση διερευνήσεων ICMP/αποκρίσεων
Αποκρίσεις ICMP Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση διερευνήσεων ICMP/αποκρίσεων
Ρυθμίσεις VRRP Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση ρυθμίσεων VRRP
Cloud VPN Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση παραμέτρων του Cloud VPN και της Διοχέτευσης σε επίπεδο Edge
Κανόνες BFD Κοινές Διαμόρφωση BFD
Περιοχές OSPF Επίγνωση τμήματος Ενεργοποίηση OSPF
Ρυθμίσεις BGP Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση BGP από το Edge στους Γείτονες underlay
Ρυθμίσεις πολλαπλής διανομής Επίγνωση τμήματος Ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλής διανομής
Υπηρεσία ασφαλείας Cloud Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση υπηρεσιών ασφαλείας Cloud για Edge
Υψηλή διαθεσιμότητα Κοινές Ενεργοποίηση υψηλής διαθεσιμότητας
VLAN Κοινές Διαμόρφωση VLAN για Edge
Διασυνδέσεις βρόχου επιστροφής Επίγνωση τμήματος Διαμόρφωση διασυνδέσεων βρόχου επιστροφής
Κυκλοφορία διαχείρισης Orchestrator Κοινές Διαμόρφωση κυκλοφορίας διαχείρισης Orchestrator για Edge
Ρυθμίσεις συσκευής (διασύνδεση και WAN) Κοινές Διαμόρφωση Ρυθμίσεων συσκευής
VNF ασφαλείας Κοινές VNF ασφαλείας
QOS πολλαπλής προέλευσης Κοινές Ενεργοποίηση QOS πολλαπλής προέλευσης
Ρυθμίσεις L2 Κοινές Διαμόρφωση ρυθμίσεων επιπέδου 2 για Edge
Ρυθμίσεις SNMP Κοινές Διαμόρφωση SNMP για Edge
Διακομιστές NTP Κοινές Διαμόρφωση NTP για Edge
Λειτουργία ορατότητας Κοινές Διαμόρφωση λειτουργίας ορατότητας