Σε επίπεδο προφίλ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση Wi-Fi και να ρυθμίσετε τη ζώνη ραδιοσυχνότητας.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση > Προφίλ (Configure > Profiles).
  Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ διαμόρφωσης (Configuration Profiles).
 2. Επιλέξτε ένα προφίλ για το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω από τη στήλη Συσκευή (Device).
  Εμφανίζεται η σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) για το επιλεγμένο προφίλ.
 3. Στην περιοχή Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi (Wi-Fi Radio Settings), από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ασύρματη σύνδεση ενεργοποιημένη (Radio Enabled) και το στοιχείο Κανάλι (Channel) έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματο (Automatic).
 4. Επιλέξτε τη ζώνη ραδιοσυχνότητας. Μπορεί να είναι 2,4 GHz (2.4 GHz) ή 5 GHz.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Σε επίπεδο Edge, μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi που καθορίζονται στο προφίλ επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση παράκαμψης Edge (Enable Edge Override). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση παρακάμψεων ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.