Οι παγιδεύσεις Πρωτοκόλλου διαχείρισης δικτύου (SNMP) είναι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται σε έναν παράγοντα SNMP για να υποδείξουν ότι έχει προκύψει ένα συμβάν. Το SD-WAN Orchestrator στέλνει παγιδεύσεις SNMP που αντιστοιχούν στις υπάρχουσες ενημερώσεις όπως Ανενεργό Edge (Edge Down) και Ενεργό Edge (Edge Up).

 • Η σελίδα Παγιδεύσεις SNMP (SNMP Traps) στο παράθυρο Διαμόρφωση ειδοποίησης (Alert Configuration), σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τους προορισμούς παγιδεύσεων v2c και v3 SNMP.
  Σημείωση: Προς το παρόν, υποστηρίζονται μόνο οι αλγόριθμοι SHA-1 και AES-128 για το SNMP v3 Trap.
 • Στην περιοχή Προορισμοί παγιδεύσεων v2c SNMP (v2c SNMP Trap Destinations), διατίθενται τα ακόλουθα πεδία:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα κεντρικού υπολογιστή/Διεύθυνση IP (Hostname/IP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.
  Θύρα Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας.
  Κοινότητα Εισαγάγετε την κοινότητα. Η κοινότητα μπορεί να είναι ιδιωτική ή δημόσια.
  Επαλήθευση Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να επικυρώσετε τη διεύθυνση IP.
  Προσθήκη προορισμού (Add Destination) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να προσθέσετε έναν νέο προορισμό παγιδεύσεων v2c SNMP.
  Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να καταργήσετε την επιλεγμένη καταχώρηση από τον πίνακα.
 • Στην περιοχή Προορισμοί παγιδεύσεων v3 SNMP (v3 SNMP Trap Destinations), διατίθενται τα ακόλουθα πεδία:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα κεντρικού υπολογιστή/Διεύθυνση IP (Hostname/IP Address) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.
  Θύρα Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας.
  Όνομα χρήστη (Username) Εισαγάγετε το όνομα χρήστη.
  Έλεγχος ταυτότητας (Authentication) Επιλέξτε ένα από τα εξής:
  • MD5
  • SHA
  Εμφανίζει την επιλογή Απενεργοποιημένο (Disabled) από προεπιλογή.
  Κρυπτογράφηση (Encryption) Επιλέξτε ένα από τα εξής:
  • DES
  • AES
  Εμφανίζει την επιλογή Απενεργοποιημένο (Disabled) από προεπιλογή.
  Επαλήθευση Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να επικυρώσετε τη διεύθυνση IP.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes) για να αποθηκεύσετε τους διαμορφωμένους προορισμούς παγιδεύσεων SNMP.