Το SD-WAN Orchestrator επιτρέπει τη διαμόρφωση ειδοποιήσεων που ειδοποιούν τους χειριστές, τους εταιρικούς διαχειριστές ή άλλους χρήστες υποστήριξης κάθε φορά που προκύπτει κάποιο συμβάν. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ενημερώσεις και ειδοποιήσεις, χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Σημείωση: Εάν έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα υποστήριξης πελάτη, μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις και άλλα αντικείμενα, αλλά δεν μπορείτε να τα διαμορφώσετε.
Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Ειδοποιήσεις (Alerts & Notifications). Εμφανίζεται η οθόνη Διαμόρφωση ειδοποίησης.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ειδοποιήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ενημερώσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των παγιδεύσεων SNMP, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση παγιδεύσεων SNMP.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των Webhooks, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση webhooks.