Εάν είστε χρήστης-χειριστής, στην πύλη Επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Διαγνωστικά πακέτα (Test & Troubleshooting > Diagnostic Bundles).

Εάν είστε χρήστης συνεργάτη ή εταιρικός χρήστης, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων > Σύλληψη πακέτων (Test & Troubleshooting > Packet Capture).

Τα ολοκληρωμένα πακέτα διαγράφονται αυτόματα κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται στη στήλη Ημερομηνία εκκαθάρισης (Cleanup Date). Μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση της ημερομηνίας εκκαθάρισης για να τροποποιήσετε την ημερομηνία.

Στο παράθυρο Ενημέρωση ημερομηνίας εκκαθάρισης (Update Cleanup Date), επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία θα διαγραφεί το επιλεγμένο πακέτο.

Αν θέλετε να διατηρήσετε το πακέτο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση για πάντα (Keep Forever), έτσι ώστε το πακέτο να μην διαγράφεται αυτόματα.

Για να διαγράψετε ένα πακέτο με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε το πακέτο και κάντε κλικ στο Ενέργειες > Διαγραφή διαγνωστικού πακέτου (Actions > Delete Diagnostic Bundle).