Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων VNF Edge και της κατάστασης VM.

Για να προβάλετε τα Edge VNF:

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) > Edge VNF (Edge VNFs).

Η καρτέλα Edge VNF (Edge VNFs) εμφανίζει τις λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων VNF. Για να διαμορφώσετε το VNF σε ένα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσιών Edge.

Η σελίδα εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Όνομα της υπηρεσίας VNF, Πλήθος Edge που χρησιμοποιούν την κατάσταση VNF και VM.

Κάντε κλικ σε ένα VNF για να προβάλετε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες ανάπτυξης του VNF Edge.