Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των διαμορφωμένων υπηρεσιών δικτύου για μια επιχείρηση.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση (Monitor) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services). Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες διαμόρφωσης των ακόλουθων υπηρεσιών δικτύου: