Αυτή είναι μια προαιρετική υπηρεσία που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια διαμόρφωση για DNS.

Η υπηρεσία DNS μπορεί να είναι μια δημόσια υπηρεσία DNS ή μια ιδιωτική υπηρεσία DNS που παρέχεται από την εταιρεία σας. Τη διαχειρίζεται η υπηρεσία dnsmasq, η οποία στέλνει το αίτημα σε όλους τους διακομιστές που έχουν διαμορφωθεί ταυτόχρονα. Επιλέγεται ο διακομιστής με την ταχύτερη απόκριση. Η υπηρεσία έχει προρυθμιστεί να χρησιμοποιεί διακομιστές Google και Open DNS.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services) και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση δικτύου (Network Management), αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες DNS (DNS Services).
 2. Για να διαμορφώσετε μια υπηρεσία DNS, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα (New) ή Νέα υπηρεσία DNS (New DNS Service).
  Σημείωση: Η επιλογή Νέα υπηρεσία DNS (New DNS Service) εμφανίζεται μόνο όταν δεν υπάρχουν στοιχεία στον πίνακα.
 3. Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται το δείγμα διαμόρφωσης ενός Δημόσιου DNS:
  Επιλογή Περιγραφή
  Τύπος DNS Επιλέξτε είτε Ιδιωτικό (Private) είτε Δημόσιο (Public) ως τύπο υπηρεσίας DNS.
  Όνομα υπηρεσίας (Service Name) Εισαγάγετε ένα όνομα για την υπηρεσία DNS.
  Διακομιστής IPv4 (IPv4 Server) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.
  Διακομιστής IPv6 (IPv6 Server) Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.
  Σημείωση:
  • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+» και «-» για να προσθέσετε ή να διαγράψετε τις διευθύνσεις IP.
  • Για μια Ιδιωτική (Private) υπηρεσία, μπορείτε να προσθέσετε έναν ή περισσότερους ιδιωτικούς τομείς.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Η νέα υπηρεσία DNS που προστέθηκε εμφανίζεται στον πίνακα.
 5. Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην περιοχή Υπηρεσίες DNS (DNS services):
  Επιλογή Περιγραφή
  Επεξεργασία Επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη υπηρεσία DNS.
  Διαγραφή Επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να το διαγράψετε.
  Στήλες Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές κάνοντας κλικ στα κάθετα αποσιωπητικά δίπλα στο όνομα στοιχείου στον πίνακα.