Ως εταιρικός χρήστης, το SD-WAN Orchestrator σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε μια σειρά από υπηρεσίες δικτύου σε πολλά Edge και προφίλ, χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator.

Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη που έχει προνόμια υποστήριξης πελατών, θα μπορείτε να προβάλετε μόνο αντικείμενα του SD-WAN Orchestrator. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αντικείμενα ή να διαμορφώσετε/ενημερώσετε τα υπάρχοντα.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services).
  2. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:
    Σχήμα 1. Υπηρεσίες δικτύου (Network Services)
  3. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες υπηρεσίες δικτύου:
    Σημείωση: Η διαμόρφωση των υπηρεσιών δικτύου είναι προαιρετική και μπορεί να διαμορφωθεί με οποιαδήποτε σειρά.