Μπορείτε να διαμορφώσετε τον διακομιστή DHCP σε μια δρομολογημένη διασύνδεση σε ένα SD-WAN Edge.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DHCP:

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges).
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συσκευής δίπλα σε ένα Edge ή κάντε κλικ στη σύνδεση του Edge και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Συσκευή (Device).
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ρυθμίσεις συσκευής (Device Settings) και κάντε κλικ στο βέλος ΚΑΤΩ για να προβάλετε την ενότητα Ρυθμίσεις διασύνδεσης (Interface Settings) για το Edge.
 4. Η ενότητα Ρυθμίσεις διασύνδεσης (Interface Settings) εμφανίζει τις υπάρχουσες διασυνδέσεις που είναι διαθέσιμες στο Edge.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) για τη δρομολογημένη διασύνδεση για την οποία θέλετε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις DHCP.

 6. Στην ενότητα Ρυθμίσεις IPv4 (IPv4 Settings), επιλέξτε το στοιχείο Τύπος διευθυνσιοδότησης ως Στατικό και εισαγάγετε τις διευθύνσεις IP για τη διασύνδεση Edge και την πύλη.
 7. Στην ενότητα Διακομιστές DHCP (DHCP Server), επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις DHCP:
  • Ενεργοποιημένο (Enabled) – Επιτρέπει το DHCP με το Edge ως διακομιστή DHCP. Διαμορφώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
   • Εκκίνηση DHCP (DHCP Start) – Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση IP που είναι διαθέσιμη στο υποδίκτυο.
   • Αριθ. διευθύνσεις (Num. Addresses) – Εισαγάγετε τον αριθμό των διευθύνσεων IP που είναι διαθέσιμες σε ένα υποδίκτυο στον διακομιστή DHCP.
   • Χρόνος εκμίσθωσης (Lease Time) – Επιλέξτε το χρονικό διάστημα από το αναπτυσσόμενο μενού. Αυτή είναι η διάρκεια κατά την οποία επιτρέπεται στο VLAN να χρησιμοποιεί μια διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί δυναμικά από τον διακομιστή DHCP.
   • Επιλογές (Options) – Προσθέστε προκαθορισμένες ή προσαρμοσμένες επιλογές DHCP από το αναπτυσσόμενο μενού. Η επιλογή DHCP είναι μια υπηρεσία δικτύου που μεταβιβάζεται στους υπολογιστές-πελάτες από τον διακομιστή DHCP. Για μια προσαρμοσμένη επιλογή, εισαγάγετε τον κωδικό, τον τύπο δεδομένων και την τιμή. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις επιλογές DHCP για IPv4 και IPv6:
    Πίνακας 1. Επιλογές DHCP για IPv4
    Επιλογή Κώδικας (Code) Περιγραφή
    Χρονική μετατόπιση 2 Καθορίζει τη μετατόπιση του υποδικτύου του υπολογιστή-πελάτη σε δευτερόλεπτα, από τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).
    Διακομιστής DNS 6 Παραθέτει τους διακομιστές συστήματος ονομάτων τομέα (RFC 1035) που είναι διαθέσιμοι στον υπολογιστή-πελάτη. Οι διακομιστές αναγράφονται με σειρά προτίμησης.
    Σημείωση:

    Αυτή η τιμή πρέπει να εισαχθεί ως μία καταχώρηση. Σε περίπτωση που απαιτούνται τόσο πρωτεύοντες όσο και δευτερεύοντες διακομιστές, εισαγάγετε τις τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (Παράδειγμα: 8.8.8.8,8.8.4.4). Εάν εισαχθούν δύο ξεχωριστές τιμές χωρίς κόμμα, ο υπολογιστής-πελάτης ρυθμίζεται με μία μόνο τιμή.

    Όνομα τομέα 15 Καθορίζει το όνομα τομέα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής-πελάτης κατά την επίλυση ονομάτων κεντρικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας το σύστημα ονομάτων τομέα.
    Διακομιστές NTP 42 Παραθέτει τους διακομιστές NTP κατά σειρά προτίμησης, που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό χρόνου του υπολογιστή-πελάτη.
    Διακομιστής TFTP 66 Διαμορφώνει τη διεύθυνση ή το όνομα του διακομιστή TFTP που είναι διαθέσιμος στον υπολογιστή-πελάτη.
    Όνομα αρχείου εκκίνησης 67 Καθορίζει μια εικόνα εκκίνησης που θα χρησιμοποιηθεί από τον υπολογιστή-πελάτη.
    Αναζήτηση τομέα 119 Καθορίζει τη λίστα αναζήτησης τομέα DNS που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση αιτήσεων DNS, με βάση το σύντομο όνομα, χρησιμοποιώντας τα επιθήματα που παρέχονται σε αυτήν τη λίστα.
    custom - Οι υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να χρειάζονται συγκεκριμένες προσαρμοσμένες επιλογές.
    Πίνακας 2. Επιλογές DHCP για IPv6
    Όνομα επιλογής DHCP Κώδικας Περιγραφή
    Ονόματα διακομιστών SIP 21 Παραθέτει τα ονόματα τομέα των διακομιστών μεσολάβησης εξερχομένων SIP που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης.
    Διευθύνσεις διακομιστών SIP 22 Παραθέτει τις διευθύνσεις IPv6 των διακομιστών μεσολάβησης εξερχομένων SIP που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης.
    Διακομιστές DNS επαναλαμβανόμενων ονομάτων (DNS Recursive Name Servers) 23 Παραθέτει τις διευθύνσεις IPv6 των διακομιστών DNS επαναλαμβανόμενων ονομάτων στους οποίους μπορούν να αποσταλούν ερωτήματα DNS από την επίλυση υπολογιστών-πελατών κατά σειρά προτίμησης.
    Λίστα τομέων 24 Παρέχει μια λίστα αναζήτησης τομέα για τον υπολογιστή-πελάτη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών μέσω DNS.
    Λίστα διακομιστών NIS 27 Παρέχει μια ταξινομημένη λίστα διακομιστών NIS με διευθύνσεις IPv6 που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή-πελάτη.
    Όνομα τομέα NIS 29 Παρέχει το όνομα τομέα NIS που θα χρησιμοποιηθεί από τον υπολογιστή-πελάτη.
    Διακομιστής SNTP 31 Παρέχει μια ταξινομημένη λίστα διακομιστών SNTP με διευθύνσεις IPv6 που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή-πελάτη.
    Χρόνος ανανέωσης πληροφοριών 32 Καθορίζει το ανώτατο όριο του αριθμού των δευτερολέπτων από την τρέχουσα ώρα που θα πρέπει να περιμένει ένας υπολογιστής-πελάτης πριν ανανεώσει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον διακομιστή DHCPv6, ιδιαίτερα για σενάρια DHCPv6 χωρίς κατάσταση.
    FGDN πελάτη 39 Υποδεικνύει εάν ο υπολογιστής-πελάτης ή ο διακομιστής DHCP θα πρέπει να ενημερώσει το DNS με την εγγραφή AAAA που αντιστοιχεί στην αντιστοιχισμένη διεύθυνση IPv6 και το FQDN που παρέχεται σε αυτήν την επιλογή. Ο διακομιστής DHCP ενημερώνει πάντα την εγγραφή PTR.
    custom - Οι υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να χρειάζονται συγκεκριμένες προσαρμοσμένες επιλογές.
  • Αναμετάδοση (Relay) – Επιτρέπει το DHCP με τον παράγοντα αναμετάδοσης DHCP εγκατεστημένο σε απομακρυσμένη θέση. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, διαμορφώστε τα εξής:
   • IP παράγοντα αναμετάδοσης (Relay Agent IP(s)) – Καθορίστε τη διεύθυνση IP του παράγοντα αναμετάδοσης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν (+) για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις IP.
  • Μη ενεργοποιημένο (Not Enabled) – Απενεργοποιεί το DHCP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες επιλογές στο παράθυρο Ρυθμίσεις διασύνδεσης (Interface Settings), ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση διασύνδεσης.

Σημείωση: Ανατρέξτε επίσης στο θέμα Επιβάρυνση διοχέτευσης και MTU για περισσότερες πληροφορίες.