Η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης επιτρέπει σε εταιρικούς χρήστες και χρήστες παρόχων διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP) VMware SD-WAN να ενεργοποιήσουν και να διαμορφώσουν τις δυνατότητες αυτοεπιδιόρθωσης σε επίπεδο Πελάτη, Προφίλ και Edge.

Μόλις ο χρήστης-χειριστής ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης για μια επιχείρηση στο SD-WAN Orchestrator, το VMware Edge Network Intelligence (ENI) παρακολουθεί και ιχνηλατεί το δίκτυο VMware SD-WAN για ζητήματα απόδοσης του συστήματος και των εφαρμογών σε όλα τα Edge. Στη συνέχεια, το ENI συλλέγει δεδομένα σχετικά με ενέργειες αυτοεπιδιόρθωσης και ενεργοποιεί συστάσεις αποκατάστασης προς τους χρήστες στην πλευρά του SD-WAN απευθείας μέσω του email ειδοποίησης περιστατικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση αυτοεπιδιόρθωσης στον Οδηγό χρήστη του VMware Edge Network Intelligence, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-Edge-Network-Intelligence/index.html.
Σημείωση: Προς το παρόν, μόνο η μη αυτόματη αποκατάσταση υποστηρίζεται από το ENI. Η υποστήριξη αυτόματης αποκατάστασης έχει προγραμματιστεί σε μελλοντικές εκδόσεις.
Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεπιδιόρθωση για όλα τα Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.
 2. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
 3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Edge (Edges).

  Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge με τις λεπτομέρειές τους

 4. Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεπιδιόρθωση για όλα τα Edge, επιλέξτε όλα τα Edge κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου πριν από τη στήλη Όνομα (Name) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις ανάλυσης (Analytics Settings) από το μενού Περισσότερα (More).
  Αυτό το στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τον τρόπο ενεργοποίησης της αυτοεπιδιόρθωσης για όλα τα Edge.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή ρυθμίσεων αναλυτικών στοιχείων (Change Analytics Settings) που εμφανίζεται, ενεργοποιήστε τη Λειτουργία ανάλυσης (Analytics Mode) και τη λειτουργία Αυτοεπιδιόρθωσης (Self Healing) και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).

  Η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης είναι ενεργοποιημένη για όλα τα Edge.

Ενεργοποίηση αυτοεπιδιόρθωσης για ένα συγκεκριμένο Edge

Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεπιδιόρθωση για ένα συγκεκριμένο Edge, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο SD-WAN Orchestrator ως εταιρικός χρήστης.
 2. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
 3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Edge (Edges).

  Η σελίδα Edge (Edges) εμφανίζει τα υπάρχοντα Edge με τις λεπτομέρειές τους

 4. Για να ενεργοποιήσετε την αυτοεπιδιόρθωση για ένα συγκεκριμένο Edge, κάντε κλικ στη σύνδεση ονόματος Edge. Εμφανίζεται η σελίδα Συσκευή (Device).
 5. Από την ενότητα Συνδεσιμότητα (Connectivity), μεταβείτε στην ενότητα Ανάλυση (Analytics), ενεργοποιήστε τη Λειτουργία ανάλυσης (Analytics Mode) και τη λειτουργία Αυτοεπιδιόρθωση (Self Healing) και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).

  Η δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης είναι ενεργοποιημένη για το επιλεγμένο Edge.