Η λειτουργικότητα της Ανάλυσης είναι εγγενώς ενσωματωμένη στο VMware SD-WAN Edge για τη συλλογή δεδομένων μέσω ενσωμάτωσης. Ωστόσο, από προεπιλογή, η ανάλυση είναι απενεργοποιημένη για τα Edge. Για τους εταιρικούς πελάτες με ενεργοποιημένη την Ανάλυση, οι εταιρικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν με Edges ανάλυσης.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο SD-WAN Edge με ανάλυση, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαραίτητες ιδιότητες συστήματος για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση έχουν ρυθμιστεί σωστά στο SD-WAN Orchestrator. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον χειριστή-υπερχρήστη.
 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ανάλυσης είναι ενεργοποιημένη για τον πελάτη πριν από την παροχή ενός Edge ανάλυσης.
  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός διαμόρφωσης VMware Edge Network Intelligence που είναι διαθέσιμος στο https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.
 • Το SD-WAN Orchestrator πρέπει να διαθέτει την έκδοση 5.0.1.0 και τα SD-WAN Edges πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον με τον κωδικό 4.3.1. Μπορείτε να ελέγξετε το είδωλο λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε Εdge, μεταβαίνοντας στο μενού Διαμόρφωση (Configure) > Edge (Edges). Ο πίνακας στη σελίδα Edge (Edges) θα έχει μια στήλη που εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του Edge ανά πελάτη.

Διαδικασία

 1. Στην πύλη Επιχείρησης, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).
 2. Επιλέξτε έναν πελάτη και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
  Εμφανίζεται η οθόνη Edge (Edges).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο Edge (New Edge) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Παροχή νέου Edge (Provision New Edge).
 4. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα (Name), εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για το Edge.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού Μοντέλο (Model), επιλέξτε ένα μοντέλο Edge.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού Ανάλυση (Analytics), επιλέξτε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες ανάλυσης που θα διαμορφωθούν για το Edge:
  • Ανάλυση εφαρμογών (Application Analytics) - Παρέχει πρόσβαση στην απομόνωση βλαβών και στην Ανάλυση που αφορά συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Ανάλυση εφαρμογών και διακλαδώσεων (Application and Branch Analytics) - Αποκτά πρόσβαση σε ανάλυση συγκεκριμένων εφαρμογών και ανάλυση διακλαδώσεων.
  • Η προεπιλογή είναι Καμία (None), πράγμα που σημαίνει ότι η ανάλυση είναι απενεργοποιημένη για το Edge.
  Στο αναπτυσσόμενο μενού Ανάλυση (Analytics), μπορείτε να βρείτε τον υπόλοιπο αριθμό αδειών χρήσης ανάλυσης που είναι διαθέσιμες για παροχή ως Edge ανάλυσης. Ως διαχειριστής, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία ανάλυσης για ένα συγκεκριμένο Edge από την οθόνη Επισκόπηση Edge (Edge Overview).
 7. Από το αναπτυσσόμενο μενού Προφίλ (Profile), επιλέξτε ένα προφίλ που θα αντιστοιχιστεί στο Edge.
 8. Από το αναπτυσσόμενο μενού Άδεια χρήσης Edge (Edge License), επιλέξτε μια άδεια χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα. Η λίστα εμφανίζει τις άδειες χρήσης που έχουν αντιστοιχιστεί στην επιχείρηση από τον χειριστή.
 9. Από το αναπτυσσόμενο μενού Έλεγχος ταυτότητας (Authentication), μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές ελέγχου ταυτότητας βάσει πιστοποιητικών:
  • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό - Το Edge χρησιμοποιεί έναν έλεγχο ταυτότητας με λειτουργία ήδη κοινόχρηστου κλειδιού.
  • Λήψη πιστοποιητικού - Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δίνει εντολή στο Edge να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποίησης του SD-WAN Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SD-WAN Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
   Σημείωση: Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
  • Απαιτείται πιστοποιητικό - Το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI.
 10. Στο πλαίσιο κειμένου Προσαρμοσμένες πληροφορίες (Custom Info), εισαγάγετε τις προσαρμοσμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το Edge, εάν είναι απαραίτητο.
  Οι πληροφορίες πελάτη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες.
  Σημείωση: Οι υπερχρήστες και οι βασικοί διαχειριστές με ρόλο Εταιρικό/MSP/Χειριστή (με το προνόμιο UPDATE_EDGE) μπορούν να προσθέσουν ή να ενημερώσουν τις προσαρμοσμένες πληροφορίες για ένα Edge.
 11. Για να εφαρμόσετε υψηλή διαθεσιμότητα (HA), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability).
 12. Στο πλαίσιο κειμένου Σειριακός αριθμός (Serial Number), εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του Edge, κάτι που είναι προαιρετικό. Εάν καθοριστεί, ο σειριακός αριθμός πρέπει να αντιστοιχεί στον σειριακό αριθμό του Edge όταν ενεργοποιείται.
  Επί του παρόντος, ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε τον σειριακό αριθμό είναι μέσω οπτικής επιθεώρησης. Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό στο Chassis.
 13. Στα πλαίσια κειμένου Όνομα επικοινωνίας (Contact Name) και Email επικοινωνίας (Contact Email) πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση email του υπεύθυνου επικοινωνίας τοποθεσίας για το Edge.
 14. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Καθορισμός τοποθεσίας (Set Location) για να ορίσετε τη θέση του Edge.
 15. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Αποτελέσματα

Παρέχεται ένα Edge ανάλυσης για τον επιλεγμένο πελάτη. Μόλις παρασχεθεί το Edge, η λειτουργία Ανάλυσης συλλέγει δεδομένα, εκτελεί λεπτομερή επιθεώρηση πακέτων όλης της κυκλοφορίας, προσδιορίζει την εφαρμογή δικτύου και συσχετίζει την κυκλοφορία με τις πληροφορίες χρήστη.

Επόμενες ενέργειες

Για να στείλετε τα δεδομένα ανάλυσης που συλλέγονται στο Cloud Analytics Engine, πρέπει να διαμορφώσετε μια διασύνδεση ανάλυσης στην οποία το Edge θα μεταδίδει δεδομένα ανάλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαμορφώστε μια Διασύνδεση ανάλυσης σε ένα Edge.